Rönninge FVOF

Map legend
  Stockholms län / Salem and Botkyrka Municipality.

 Map points

 Dånviken

 Enbart handredskapsfiske tillåtet, kräftfiske förbjudet

 Flaten

 Uttran Rönninge FVO

Fishing areas nearby Rönninge FVOF

Muskan, Fjättern
Översjön
Sollentuna
Edssjön och Fysingen
Magelungen
Tyresö
Österåkers SFK Medlemsskap

Affiliated fishing areas in Stockholms län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.