Ankarsunds Samfällighetsförening

Gardsjöbäcken

Map legend
  Västerbottens län / Storuman municipality.

 Map points

Fishing areas nearby Ankarsunds Samfällighetsförening

Gippmokksjöarna
Hemsjön, Lilla Stenträsk m fl vatten
Storumansjön, Umnässjön, Girjesån m fl vatten
Slussfors KFO
Långvattnet, Volvobäcken samt Lubbsbäcken.
Skikkisjön, Skabbegatt och Skikkibäcken
Umnässjö, Stenträsket och Holmträsket

Affiliated fishing areas in Västerbottens län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.