Abborrberg Blekfjälls FVF

Map legend
  Västerbottens län / Storuman municipality.

 Map points

 Brygga

 Stor-Tallträsket

 Stenträskbäcken

 Lilla Stenträsk

 Hemsjön

 Girien

 Hemsjöområdet

 Stenträskområdet

Fishing areas nearby Abborrberg Blekfjälls FVF

Gardsjöbäcken
Bertejaure
Umnässjö, Stenträsket och Holmträsket
Övre och Nedre Boksjön m fl vatten
Långseleån
Tärnaån, Umeälven m fl vatten
Ormsjöortens fiskevårdsområde

Affiliated fishing areas in Västerbottens län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.