Sorsele övre Allmänningsskog

Sorsele övre Allmänningsskog

Map legend
  Västerbottens län / Sorsele municipality.

 Map points

 Sorsele Övre Allmänningsskog

Fishing areas nearby Sorsele övre Allmänningsskog

Grannäs Risnäs Nedre Giertsbäcken
Hemsjön, Lilla Stenträsk m fl vatten
Gardsjöbäcken
Örnäs Forsnäs
Långvattnet, Volvobäcken samt Lubbsbäcken.
Sorselefisket
Södra Stensundsforsen

Affiliated fishing areas in Västerbottens län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.