Gisshultasjöns FVOF

Gisshultasjön

Map legend
  Jönköpings län / Nässjö municipality.

 Map points

 Båtramp

Naturramp. Kan vara svårt att sjösätta båt vid lågt vattenstånd. Se upp för stenar under ytan.

 Parkering

Var noga med att inte parkera så att du blockerar vägen ner till båtrampen. Tänk på att ekipage med båt ska kunna vända, backa och köras ner till sjön.

 Parkering

Tänk på att parkera så du inte blockerar traktorvägen ner till sjön eller hindrar de boende på området

 Parkering

Endast parkering sommarhalvår, övrig tid är vägen ner försedd med bom.

 Nordlig gräns för fisket

Inget fiske i kanalen

 Badplats

 Vacation cottages

 Aneby, Sweden

 Sandsjöfors, Sweden

Fishing areas nearby Gisshultasjöns FVOF

Norra Vixen
Södra Wixen
Nömmen
Ingsbergssjön, Handskerydssjön, Runnerydssjön
Spexhultasjön
Norra Sandsjöns FVO
Lillnömmen

Affiliated fishing areas in Jönköpings län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.Yttergränsen på detta fiskeområde kommer från myndigheternas tjänst fiskekartan.se.
 Your cart is empty.