Häggsjön med tjärnar

Häggsjön, Holmtjärn, Hallåstjärn, Diggernästjärn m.fl

Map legend
  Jämtlands län / Åre municipality.

 Map points

 Bulltjärn

Ej fiskr från båt

 Fiskeförbud

Privat fiskevatten

 Fiskeförbud

Antjärn Enskilt fiske

 Fiskeförbud

Baksjön Enslit fiske

 Fiskeförbud

Tännsjön Enskilt fiske

 Fiskeförbud

Krångtjärn Privat fiske

 Fiskeförbud

 Fiskeförbud

 Fiskeförbud

Storskarp tjärn.

 Fisklösen

 Fisklösen

Ej fiske från båt

 Hallåsrtjärn

Ej fiske från båt

 Holmtjärn

Ej fiske från båt

 Häggsjön

 Häggån

 Tjultjärn

Ej fiske från båt

 Tomttjärn

Ej fiske från båt

 Vägbom

 Vägbom

 Ny polygon 274

 Ny polygon 275

Fishing areas nearby Häggsjön med tjärnar

Anjan, Gråsjön, Kallsjön m fl vatten
Västra Gevsjön, Tångböleströmmen
Vallaviken (Ånnsjön), Harsjön
Ånnsjön
Kallsjön, Gåstjärn, Utsulan m fl vatten
Äcklingen, Nordfjärden, Torrön, Bergtjärn, Grundtjärn, Oxögat och Sandtjärn
Åresjön-Åreälven mfl

Affiliated fishing areas in Jämtlands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.