Larsbo FVF

Jörken, Larsbosjön, Säven m fl vatten

Map legend
  Dalarnas län / Smedjebacken and Hedemora municipality.

 Map points

 Gränsmarkering Larsboån P&T

Gräns för södra delen.

 Gränsmarkering Larsboån P&T

Gräns för norra delen.

 Flytjärnen

 Hällsjön

 Jörken

 Larsbosjön

 Larsboån P&T

 Långsjön

 Stora Gladtjärnen

 Säven

 Ässen

 Fiskekortsområde

Fishing areas nearby Larsbo FVF

Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar
Säter
Stora Lövsjön
Stora Abborrtjärn, Lilla Abborrtjärn
Aspensjöarna mfl.
Gustafs FVOF
Kolbäcksån (Put and Take)

Affiliated fishing areas in Dalarnas län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.