Säters FVOF

Map legend
  Dalarnas län / Säter Municipality.

 Map points

 Fiskebrygga

 Fiskebrygga (pir + brygga)

 Fiskebrygga + eldstad

 Fiskebrygga + slogbod med eldstad

 Fiskebrygga + slogbod med eldstad

 Fiskebrygga + slogbod med elstad

 Båtramp

 Båtramp (väg till ramp kan vara låst) + fiskebrygga

 Funktionsnedsättningsanpassad brygga + slogbod med eldstad

 Funktionsnedsättningsanpassad brygga + slogbod med eldstad

 Funktionsnedsättningsanpassad brygga + slogbod med eldstad

 Funktionsnedsättningsanpassad brygga + slogbod med eldstad (ädelfiskesjön Myggtjärn)

 Säters Fiskevårdsområde

Fishing areas nearby Säters FVOF

Stora Lövsjön
Vika FVOF
Jörken, Larsbosjön, Säven m fl vatten
Runn
Matsboån
Dalälven, Trylämnet m fl vatten
Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar

Affiliated fishing areas in Dalarnas län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.