Säters FVOF

Teckenförklaring för kartan
  Dalarnas län / Säter Kommun.

 Kartpunkter

 Fiskebrygga

 Fiskebrygga (pir + brygga)

 Fiskebrygga + eldstad

 Fiskebrygga + slogbod med eldstad

 Fiskebrygga + slogbod med eldstad

 Fiskebrygga + slogbod med elstad

 Båtramp

 Båtramp (väg till ramp kan vara låst) + fiskebrygga

 Funktionsnedsättningsanpassad brygga + slogbod med eldstad

 Funktionsnedsättningsanpassad brygga + slogbod med eldstad

 Funktionsnedsättningsanpassad brygga + slogbod med eldstad

 Funktionsnedsättningsanpassad brygga + slogbod med eldstad (ädelfiskesjön Myggtjärn)

 Säters Fiskevårdsområde

Fiskeområden i närheten av Säters FVOF

Stora Lövsjön
Vika FVOF
Jörken, Larsbosjön, Säven m fl vatten
Runn
Matsboån
Dalälven, Trylämnet m fl vatten
Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar

Anslutna fiskeområden i Dalarnas län
 OBS - Områden som anges på iFiske är ungefärliga uppskattningar av hur verkligheten ser ut. För exakta kartor och gränser, kontakta närmaste länsstyrelse eller fiskvårdsföreningen direkt.
 Din varukorg är tom.