Säters FVOF

 

Säter

  Dalarnas län / Säter kommun.

Säters FVOF erbjuder många spännande fiske- och naturupplevelser på gång- och cykelavstånd från Säters centralort och Säters camping. Fiske i sjöar dominerar, men fiske i vattendrag, med Ljusterån och en älvsträcka av Dalälven som de enskilt största, är lokaler som definitivt är värd en utflykt. I dessa vatten kan inte sällan arter som öring, harr och regnbåge överraska - de två sistnämnda företrädesvis i Dalälven. Utplanterad öring och regnbåge hittar du i våra ädelfiskesjöar i Nisshyttan (särskilt fiskekort krävs) samt i Ljustern (endast öring). För den senare gäller vanligt sportfiskekort.

Nu är det inte bara de rödprickiga fiskarna som tilldrar sig intresse. De gulprickiga (gäddor) liksom dess randiga kusiner (abborrar) väcker minst lika stort intresse. För att inte tala om ålen vars sensommarfiske har blivit en återkommande lockelse (våra vatten omfattas inte av ålfiskeförbudet men vi förordar att fångad ål återutsätts).

Mer info finns på vår hemsida! Där hittar du fisketips, information om våra fiskarter, forskning och statistik om fisk, fisketävlingar (där olika fiskarter kan tävla mot varandra) samt vårt "Galleri" där du kan ladda upp bilder från din/er fiskeutflykt. Förutom sedvanliga fiske- och personbilder är galleriet också en kanal där du kan uppmärksamma föreningen på vandringshinder. Detta gör du genom att ladda upp bilder på dammar, vägtrummor etc som hindrar fisk och andra akvatiska djur att vandra fritt. Alltså en fisketur där nytta förenas med nöje!

Försäljning av fiskekort digitalt via iFiske innebär inte att vi upphör att sälja fiskekort via våra lokala återförsäljare. Köp gärna de lokala fiskekorten med Swish. Fysisk fiskekarta är gratis så länge lagret räcker, annars finns karta på hemsidan eller hos iFiske för nerladdning. Komplett lista på återförsäljare hittar du också på vår hemsida.

Med förhoppning om en trevlig fiskeupplevelse. /Säters FVOF

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Säters FVOF.
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 16 år.
 Gäller inte ädelfiskesjöarna Björshyttsjön och Myggtjärn i Nisshyttan.

Fiskarter


Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Mört


Vanlig

Braxen


Normalt

Nors


Normalt

Lake


Normalt

Stensimpa


Normalt

Ål


Normalt

Gärs


Normalt

Öring


Lite

Sik


Lite

Ruda


Lite

Sutare


Lite

Gös


Sällsynt

Regnbåge


Sällsynt

Harr


Sällsynt

Signalkräfta


Sällsynt

Flodkräfta


Sällsynt

Id


Sällsynt

Sarv


Sällsynt

Stäm


Sällsynt

Björkna


Sällsynt
 

Säters FVOF

Organisationsnummer: 882601-5912

Logo Säters FVOF

Säters fvof bildades 1989 och utgör en av fyra, större fvof i Säters kommun. Vi förvaltar drygt 60 vatten, allt från större sjöar och vattendrag till små tjärnar och bäckar, samt två put-and-take vatten med utplantering av öring (i första hand, beroende av tillgång) och regnbåge i Björshyttsjön och Myggtjärn.

Föreningens ambition är att underlätta allmänhetens fiske genom att sälja fiskekort, ordna ungdomsaktiviteter, öka tillgänglighet och service med fiskebryggor, slogbodar, eldplatser samt kontinuerligt informera om nyheter/aktiviteter på vår hemsida (www.fiskaisater.se). Vi arbetar också med fiske- och vattenvårdande åtgärder i form av utrivning av vandringshinder och restaurering av vattenmiljöer.

Kundnummer: 186, Område: 146.

Kontaktpersoner

Ulf Ljusteräng, ordförande:

070-542 67 75  

Filer för nedladdning


Fiskekarta

Fiskeområden i närheten av Säters FVOF

Stora Lövsjön
Vika FVOF
Jörken, Larsbosjön, Säven m fl vatten
Runn
Dalälven, Trylämnet m fl vatten

Anslutna fiskeområden i Dalarnas län
 Din varukorg är tom.