Säters FVOF

 

Säter

  Dalarnas län / Säter kommun.

Säters fvof erbjuder flera spännande fiske- och naturupplevelser på gång- och cykelavstånd från centralorten och Säters Camping. Sjöfiske dominerar men fiske i vattendrag, med Ljusterån och en sträcka av Dalälven som mest värdefulla, är utflyktslokaler som uttöver fisket bjuder på fina naturupplevelser. I dessa vatten kan öring (Ljusterån och Dalälven), harr och regnbåge överraska (Dalälven). I våra ädelfiskesjöar i Nisshyttan utplanteras regelbundet regnbåge och, i  mån av tillgång, öring (särskilt fiskekort krävs). I sjön Ljustern utplanteras också öring men till skillnad mot ädelfiskesjöarna i Nisshyttan gäller vanligt sportfiskekort som giltigt fiskebevis.

Nu är det långt ifrån endast de rödprickiga fiskarna som tilldrar sig intresse. Gulprickiga gäddor liksom dess randiga abborrarkusiner är också populära arter. För att inte tala om ålen, vars sensommarfiske har blivit en återkommande lockelse (våra vatten omfattas inte av ålfiskeförbud men vi förordar att fångad ål återutsätts). På vår hemsida hittar du fisketips, information om våra fiskarter, fiskevatten, forskning, statistik mm.

All kortfiskeförsäljning sker numera digitalt via iFiske. Fiskekarta kan laddas ner från iFiske eller från vår hemsida.

Med förhoppning om en trevlig fiskeupplevelse. /Styrelsen för Säters fvof

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Säters FVOF.
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.

Fiskarter


Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Mört


Vanlig

Braxen


Normalt

Nors


Normalt

Pelagisk fiskart finns bl a i Ljustern

Lake


Normalt

Ål


Normalt

Stensimpa


Normalt

Gärs


Normalt

Öring


Lite

Ruda


Lite

I enstaka isälvssjöar

Sarv


Lite

Sutare


Lite

Gamla utplanteringar i sjöar kring Nisshyttan

Gös


Sällsynt

I Dalälven

Regnbåge


Sällsynt

Smitningar i Dalälven, utplanteringar i ädelfiskesjöarna i Nisshyttan

Harr


Sällsynt

I Dalälven

Sik


Sällsynt

I Gloten annars mer eller mindre utgången

Flodkräfta


Sällsynt

Id


Sällsynt

I Dalälven

Stäm


Sällsynt

I Dalälven och Ljusteråns mynning

Björkna


Sällsynt

I Dalälven och Ljusteråns mynning
 

Säters FVOF

Logo Säters FVOF

Säters fvof bildades 1989 och utgör en av fyra större fiskevårdsområden i Säters kommun. Vi förvaltar drygt 60 vatten, allt från sjöar och vattendrag till små tjärnar och bäckar, samt två put-and-take vatten med utplantering av regnbåge (öring i mån av tillgång) i Björshyttsjön och Myggtjärnen.

Föreningens ambition är att underlätta allmänhetens fiske genom att sälja fiskekort, ordna aktiviteter, öka tillgänglighet och service, exempelvis med fiskebryggor, slogbodar, eldplatser samt informera intresserade om fiske och fiskar på vår hemsida (www.fiskaisater.se). Vi arbetar också med fiske- och vattenvårdande åtgärder i form av utrivning av vandringshinder och restaurering av vattenmiljöer.

Organisationsnummer: 882601-5912

Kundnummer: 186, Område: 146.

Kontaktpersoner

Ulf Ljusteräng

0705 - 42 67 75  

Filer för nedladdning


Fiskekarta

Invasiva arter information

Fiskeområden i närheten av Säters FVOF

Stora Lövsjön
Gustafs FVOF
Vika FVOF
Jörken, Larsbosjön, Säven m fl vatten
Runn

Anslutna fiskeområden i Dalarnas län
 Din varukorg är tom.