Ljungdalens FVOF

Map legend
  Jämtlands län / Berg Municipality.

 Map points

 Båt

 Båt

 Båt

 Båt

 Båt

 Björnskalltjärnen

 Kesusjön

 Nedre Skärvagen

 Orrtjärn

 Orrtjärn

 Skärvagsån

 Stortjärnen

 Viksjön

 Öjön

 Öjön/Lillsjön

 Tillgänglighetsanpassat fiske

 Parkering

 Parkering

 Parkering

 Parkering

 Parkering

 Parkering

 Parkering

 Ljungdalens FVO

 Vacation cottages

 Ljungdalen, Sweden

 Messlingen/Funäsdalen, Sweden with sauna

Fishing areas nearby Ljungdalens FVOF

Messlingssjön, Mittån, Brändåstjärn, Stadsån
Funäsfjällen (Fiskepasset)
Övre Särvsjön och Nedre Särvsjön
Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten
Ottsjön, Offsjön m fl vatten
Tännäs - Funäsdalens Fiskeområde
Ånnsjön

Affiliated fishing areas in Jämtlands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.