Ljungdalens FVOF

Map legend
  Jämtlands län / Berg Municipality.

 Map points

 Björnskalltjärnen

 Kesusjön

 Nedre Skärvagen

 Skärkan

 Stortjärnen

 Viksjön

 Öjön

 Ljungdalens FVO

 Vacation cottages

 Ljungdalen, Sweden

 Messlingen/Funäsdalen, Sweden with sauna

Fishing areas nearby Ljungdalens FVOF

Messlingssjön, Mittån, Brändåstjärn, Stadsån
Funäsfjällen (Fiskepasset)
Tännäs Fiskeområde
Övre Särvsjön och Nedre Särvsjön
Ottsjön, Offsjön m fl vatten
Ånnsjön
Vallaviken (Ånnsjön), Harsjön

Affiliated fishing areas in Jämtlands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.