Särvsjöns Samfällighetsförening

Övre Särvsjön och Nedre Särvsjön

Map legend
  Jämtlands län / Härjedalen municipality.

 Map points

Fishing areas nearby Särvsjöns Samfällighetsförening

Storsjön, Sölvbacka strömmar, Skärkån m fl vatten
Långå
Messlingssjön, Mittån, Brändåstjärn, Stadsån
Ransundssjön, Storrassen, mfl.
Gruckarna, Ljungan, Flåsjön m fl vatten
Ljungan, Öjön m fl vatten
Hede

Affiliated fishing areas in Jämtlands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.