Särvsjöns Samfällighetsförening

 

Övre Särvsjön och Nedre Särvsjön

  Jämtlands län / Härjedalen Municipality.

Övre Särvsjön har ett fiskebestånd av grov öring, sik, abborre, samt lake. Ingår även i Grundsjöprojektet för utfiskning av sik via fiskekonsulent. Nedre Särvsjön har grov gädda, öring och harr.

Båtramp finns i Nedre Särvsjön samt gapskjul, bänk/bord i båda sjöarna.

Uthyrning av lägenhet finns för 4 personer i gamla byskolan med tillgång till tv, dusch och tvättmaskin, se kontaktuppgifter nedan för information.


 

Org ID: 786, Area 746

Särvsjöns Samfällighetsförening

Samfälligheten tillvaratar gemensamt ägda fiskevatten, vägar, byggnader mm för framtida bruk.


Contact persons

Glenn Fransman:
070 - 573 42 63

Uthyrning av boende:
P-G Nordkvist 070 - 216 60 90 

Båtansvarig:
Sven-Gunnar Lindberg:
070 - 687 83 99 
  
  

Fishing areas nearby Särvsjöns Samfällighetsförening

Storsjö FVOF
Långå
Messlingssjön, Mittån, Brändåstjärn, Stadsån
Ransundssjön, Storrassen, mfl.
Ljungdalens FVOF

Affiliated fishing areas in Jämtlands län
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se