Särvsjöns Samfällighetsförening

 

Övre Särvsjön och Nedre Särvsjön

  Jämtlands län / Härjedalen Kommun.

Övre Särvsjön har ett fiskebestånd av grov öring, sik, abborre, samt lake. Ingår även i Grundsjöprojektet för utfiskning av sik via fiskekonsulent. Nedre Särvsjön har grov gädda, öring och harr.

Båtramp finns i Nedre Särvsjön samt gapskjul, bänk/bord i båda sjöarna.

Uthyrning av lägenhet finns för 4 personer i gamla byskolan med tillgång till tv, dusch och tvättmaskin, se kontaktuppgifter nedan för information.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.

 

Särvsjöns Samfällighetsförening

Organisationsnummer: 717910-2350

Samfälligheten tillvaratar gemensamt ägda fiskevatten, vägar, byggnader mm för framtida bruk.

Kundnummer: 786, Område: 746.

Kontaktpersoner

Torgny Gunnarsson:
070 - 629 23 17

Uthyrning av boende:
P-G Nordkvist 070 - 216 60 90 

Båtansvarig:
Sven-Gunnar Lindberg:
070 - 687 83 99 
  
  

Fiskeområden i närheten av Särvsjöns Samfällighetsförening

Långå
Messlingssjön, Mittån, Brändåstjärn, Stadsån
Ransundssjön, Storrassen, mfl.
Ljungan, Öjön m fl vatten
Hede

Anslutna fiskeområden i Jämtlands län
 Din varukorg är tom.