Särvsjöns Samfällighetsförening

 

Övre Särvsjön och Nedre Särvsjön

  Jämtlands län / Härjedalen kommun.

Övre Särvsjön har ett fiskebestånd av grov öring, sik, abborre, samt lake. Ingår även i Grundsjöprojektet för utfiskning av sik via fiskekonsulent. Nedre Särvsjön har grov gädda, öring och harr.

Båtramp finns i Nedre Särvsjön samt gapskjul, bänk/bord i båda sjöarna.

Uthyrning av lägenhet finns för 4 personer i gamla byskolan med tillgång till tv, dusch och tvättmaskin, se kontaktuppgifter nedan för information.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.

Fiskarter


Öring


Rikligt

Sik


Rikligt

Gädda


Vanlig

I nedresjön

Harr


Vanlig

Lake


Vanlig

Abborre


Normalt

Röding


Sällsynt
 

Särvsjöns Samfällighetsförening

Samfälligheten tillvaratar gemensamt ägda fiskevatten, vägar, byggnader mm för framtida bruk.

Organisationsnummer: 717910-2350

Kundnummer: 786, Område: 746.

Kontaktpersoner

Torgny Gunnarsson
070 - 629 23 17

Uthyrning av boende:
P-G Nordkvist 070 - 216 60 90

Båtansvarig:
Sven-Gunnar Lindberg
070 - 687 83 99 
  
  

Fiskeområden i närheten av Särvsjöns Samfällighetsförening

Storsjön, Sölvbacka strömmar, Skärkån m fl vatten
Långå
Messlingssjön, Mittån, Brändåstjärn, Stadsån
Ransundssjön, Storrassen, mfl.
Gruckarna, Ljungan, Flåsjön m fl vatten

Anslutna fiskeområden i Jämtlands län
 Din varukorg är tom.