Långå FVOF

 

Långå

  Jämtlands län / Härjedalen Kommun.

Långåfisket - mitt i Härjedalen - erbjuder varierande fiske av mycket hög kvalitet med naturliga fiskbestånd av ädelfisk som öring, röding, harr och sik. Den unika Grundsjörödingen är en raritet. Långå fiskevårdsområde omfattar fem kvadratmil fjällnära natur med 47 sjöar och tjärnar varav närmare hälften med röding samt 45 km strömmande öring- och harrvatten.

 

Vinterfiske på Grundsjön våren 2014

Det kommer att bli fortsatta underhållsarbeten på Grundsjödammen under vårvintern vilket innebär att fångstbegränsning införs från 1 mars när det gäller Grundsjöröding. Det betyder att det är tillåtet att endast fånga 3 rödingar per dag eller dygnskort. Inskränkningen gäller inte övriga arter som öring, harr, sik och abborre. Begränsningen gäller både nedre och övre delen av Grundsjön fram till att sommarfisket öppna. Ifjol gjordes liknande reparationsarbeten vilka ledde till att nedre Grundsjön då måste stängas. "Vi är skyldiga att vidta nödvändiga åtgärder för skydd av Grundsjörödingen", säger Helge Jonsson som är ordförande i styrelsen för Långå FVOF. Vi inför samtidigt skärpt kontroll och hoppas att det räcker med de här åtgärderna.

 I området finns tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, kontakta Långå FVOF.
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.

 

Org ID: 291, Area 253

Långå FVOF

Långå fiskevårdsområdes förening ansvarar för upplåtelse av fiskevatten, fiske- och biotopvård, service, tjänster och utveckling. Föreningen ägs av fiskerättsägare i byn Långå (Härjedalen) och omfattar ett område på fem kvadratmil. Intäkterna återinvesteras. Målet är att även i framtiden kunna jämföras med de främsta fiskevårdsområdena i Sverige.

 

 


Kontaktpersoner

Långåfisket
Långå 321
840 93 Hede
E-post: info@langafisket.se

Facebook: Långåfisket   

Filer för nedladdning


fiskemap.pdf

Andra fiskeområden i närheten av Långå FVOF

Ransundssjön, Storrassen, mfl.
Övre Särvsjön och Nedre Särvsjön
Hede
Lofsdalen-Glöte FVOF
Storsjö FVOF

Fiskeområden i Jämtlands län
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se