Messlingens FVOF

 

Messlingssjön, Mittån, Brändåstjärn, Stadsån

  Jämtlands län / Härjedalen och Berg kommun.

Välkommen till Messlingens fiskevårdsområde!

I våra vatten finns öring, röding, bäcköring, abborre, lake, bäckröding (inplanterad), elritsa och stensimpa.

Messlingssjön är 5 km lång och mitt efter sjön är den 10-40 m djup. I sjön finns grov öring som kan vara svårfångad, mindre öring finns det gott om. Abborren är talrik och vikter upp till 1 kg är inte ovanliga. Röding finns över hela sjön, förekomsten av mindre röding är stor men på senare år har medelvikten ökat och fisk mellan 200-500 g får man ofta på pimpelfiske på vintern.

Mittån upp och nerströms är bra öringvatten och den hugger på fluga, drag/spinnare och mete med mask.
I Mittån ovanför sjön och nedanför järnbron finns bra med fisk. Se upp med bävertunnlar efter ån.

I Brändåstjärn planterades 2019, 350 st mindre rödingar från sjön som därefter har ökat bra i vikt. Föreningen kommer även i fortsättningen att flytta fisk från sjön till tjärnarna i Servdalen och Brändåstjärn.

Messlingssjön är inte reglerad men nedströms mot Grundsjön finns en fiskespärr som hindrar siken (och tyvärr all fisk) att ta sig upp i Mittån. Vi undersöker nu möjligheten att skapa ett passage som hindrar siken men tillåter andra arter att ta sig upp efter ån.

Båt kan hyras vid Baggården, för ytterligar information ring:
0684-26200

Vindskydd:
Messlingssjön 2 st (byggda 2019)
Stadsån 3 st
Uppströms Mittån 2 st
Nedströms Mittån 3 st

Under lakens lekperiod används lakstrutar för att reducera lakbeståndet i sjön.

Tack för att ni inte lämnar skräp i naturen!

 

Inom fiskevårdsområdet finns följande vatten:

Messlingssjön, Mittån, Servån, Stadsån, Brändåstjärn, Linjestjärn, Starrtjärn,
Djuptjärn, Kåkslottstjärn.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.

Fiskarter


Öring


Vanlig

Röding


Vanlig

Lake


Vanlig

Abborre


Normalt
 

Messlingens FVOF

Organisationsnummer: 892600-6043

Kundnummer: 1094, Område: 1055.

Kontaktpersoner

Mats Norberg
070 - 688 50 50

Airi Tuovinen

070 - 662 13 19  
  

Fiskeområden i närheten av Messlingens FVOF

Ljungan, Öjön m fl vatten
Ljusnedals Kortfiskeområde
Tännäs - Funäsdalens Fiskeområde
Övre Särvsjön och Nedre Särvsjön
Storsjön, Sölvbacka strömmar, Skärkån m fl vatten

Anslutna fiskeområden i Jämtlands län
 Din varukorg är tom.