Ljungdalens FVOF

 • Ljungdalens FVO
 • Helagsfjället
 • Öjön
 • Skärvagsån
 • För rullstolsburna besökare
 • Uthyrningsbåtar
 • Pimpelfiske Viksjön
 • Helagsfjället
 • Ljungdalens FVO
 • Ljungdalens FVO
 • Ljungdalens FVO
 

Ljungan, Öjön m fl vatten

  Jämtlands län / Berg kommun.

Ljungdalens fiskevårdsområde ligger längst upp i Ljungans dalgång mot statens marker, Ljungdalens fiskevattnen är förskonat från vattenkraft och flottning och därför helt orörda.

Här fiskar ni i kristallklara vatten med en fantastisk fjällvärld i närområdet. Inte allt för långt från Ljungdalen ligger dom tre största topparna i Jämtlands län Helagsfjället, Sylarna och Härjångsfjällen. Helagsfjället ligger 10 km från den översta sjön på fiskevårdsområdet, höjdskillnaden från sjön upp på Helagstoppen är 1005 meter.

Här finns röding, öring, harr, gädda och lake.

Följande vatten finns inom fiskevårdsområdet: Nedre Skärvagen, Viksjön, Öjön/Lillsjön, Stortjärnen, Kesusjön, Orrtjärnen, Björnskalltjärn, Lantmätartjärn, Grundtjärnen, Ljungan, Skärkan, Skärvagsån, Öjönån, Bodrybäcken, Finnbäcken, Kesuån, Kojebäcken, Kvarnbäcken, Rutjärnbäcken, Småbodbäcken, Stampbäcken och Viksjöbäcken.

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Ljungdalens FVOF.

Fiskarter


Öring


Vanlig

Röding


Vanlig

Harr


Normalt

Lake


Normalt

Gädda


Lite
 

Ljungdalens FVOF

Fiskevårdsområdet bildades 1974. Föreningen bevakar fiskerättsägarna och sportfiskarnas intressen.

Föreningen säljer fiskekort och hyr ut båtar, för avkastningen driver vi en egen fiskodling och sätter ut öring och röding varje år av samma stam. Utöver fiskodlingen förbättrar vi området med tillgänglighetsfiske, skyltning, båtplatser mm, intäkterna från fiskekort och båtuthyrning ska gå tillbaka till fisket.

Organisationsnummer: 892600-6373

Kundnummer: 968, Område: 923.

Kontaktpersoner

Rolf Johansson

0703 - 76 83 50
  
  

Fiskeområden i närheten av Ljungdalens FVOF

Messlingssjön, Mittån, Brändåstjärn, Stadsån
Storsjön, Sölvbacka strömmar, Skärkån m fl vatten
Ljusnedals Kortfiskeområde
Funäsfjällen (Fiskepasset)
Övre Särvsjön och Nedre Särvsjön

Anslutna fiskeområden i Jämtlands län
 Din varukorg är tom.