Atletfiskarna

Nedre Kolbäcksån, Kolbäcksgropen

Map legend
  Västmanlands län / Hallstahammar municipality.

 Map points

 Övre fiskegräns

 Nedre fiskegräns

 Vägbom

Bom.

 Toalett

 Toalett

 Rastplats / Vindskydd

Vindskydd med eldplats.

 Rastplats / Vindskydd

Vindskydd med eldplats.

 Rastplats / Vindskydd

Eldstad

 Vindskydd

Vindskydd med eldplats

 Parkering

Parkering för gäster till Kolbäcksgropen

 Parkering

 Parkering

 Område som inte tillhör Atletfiskarna

Detta område är en del av Sörqvarnforsens Sportfiske . http://www.sorqvarnforsenssportfiske.se/

 Område som inte tillhör Atletfiskarna

Detta område är en del av Sörqvarnforsens Sportfiske . http://www.sorqvarnforsenssportfiske.se/

 Tillgänglighetsanpassad brygga

 Tillgänglighetsanpassad brygga

 Fågelskyddsomr.

Fiskeförbud råder i Ladugårdssjön under tiden 1 april till 15 juni för att freda fågellivet.

 Karpfiskesjö

Skantzsjön är ett klubbvatten, där endast medlemmar i Atletfiskarna får fiska. Här gäller alltså inte Å-kortet!

 Fiskeförbud

Fiskeförbud råder i Ladugårdssjön under tiden 1 april till 15 juni för att freda fågellivet.

 Fiskeförbud

fiskeförbud från samtliga broar i området samt från Slottsholmen i Strömsholm med stränderna väster och öster därom. Flugfiske i hästhagarna på västra sidan mellan kanalens inlopp till hästbron i Strömsholm.

 Fiskeförbud i Slussen

 Fiskeförbud i slussen

 Fiskeförbud i Slussen

 Fiskeförbud i slussen

Fiskeförbud i slussen

 Fiskeförbud i slussen

 Fiskeförbud i slussen

 Fiskeförbud i slussen

 Fiskeförbud i slussen

 Karpfiskesjö

Den här sjön tillhör endast de som är medlemmar i lilla gropen. Kontakt Peter Mokricki

 Båtramp

Båtramp med betongplatta. Lätt att traila samt stor uppställningsyta.

 Båtramp för fiske upp till Ålsätra

Båtramp med betongplatta. Lätt att traila samt stor uppställningsyta. Ingen bom.

 Brygga

 Karpfiske endast för medlemmar i detta vatten

 Fiskeförbud

 Fiskeförbud från bron upp till övre sluss

 Fiskeförbud hela året om

 Fiskeförbud Sluss

 Fiskeförbud Sluss

 Fiskeförbud Sluss

 Fiskeförbud Trångfors ner till Sörkvarnsbron nedströms

 Fiskeförbud Trångfors ner till Sörkvarnsbron nedströms

 Lagårdssjön

 Övre fiskegräns

 Klubbvatten, endast medlemmar i Atletfiskarna

 Nedre fiskegräns

Fishing areas nearby Atletfiskarna

Magsjön, Östersjön, Västersjön samt del av Kolbäcksån
Nadden, Gnien, Kolbäcksån m fl vatten
Virsbo FVF
Hörendesjön
Aspen
Långsvan och Lillsvan
Åmänningen

Affiliated fishing areas in Västmanlands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.