Sportfiskekortet Uppsala

Sportfiskekortet Uppsala

Map legend
  Uppsala län / Uppsala municipality.

 Map points

 Bruksdammen

 Eckarfjärden

 Fiskarfjärden

 Lumpen

 Mörtsjön

 Ramsen

 Södra Åsjön

 Trehörningen

 Ubby-Långsjön

 Fiske EJ tillåtet inom detta område

 Ingår EJ i Uppsalakortet

 Ingår EJ i Uppsalakortet

Fishing areas nearby Sportfiskekortet Uppsala

Övre- och nedre Långsjön, Fjärden samt Lötsjön
Sigtuna FVF
Rastsjön
Lejondalssjön arrenderat område
Kungsängens SFK
Edssjön och Fysingen
Översjön

Affiliated fishing areas in Uppsala län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.