Tisnaren Västra Fiskevårdsområde

Map legend
  Östergötlands län and Södermanlands län / Finspång Municipality.

 Map points

 Tisnaren Västra FVOF

 Vacation cottages

 Katrineholm, Sweden

 Finspång, Sweden

Fishing areas nearby Tisnaren Västra Fiskevårdsområde

Kalefjärden i Tisnaren
Kolsnaren och Viren
Ormlången, Flaten, Börgölsån mfl
Lillskiren, Dovern och Näfssjön m fl vatten
Svängbågen, Fläten, Abborregölen m fl vatten
Aspen
Glan

Affiliated fishing areas in Östergötlands län

Affiliated fishing areas in Södermanlands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.