Torstorp-Vallby-Veddige samfällighetsförening

Viskan (Kullagård, Åsbro)

Map legend
  Hallands län / Varberg municipality.

 Map points

 Gräns nedre del

 Nedre gräns gäddfiske

 Nedre gräns Gäddfiske

Nedre gräns för Gäddfiske

 Gränsmarkering

Zon1

 Gränsmarkering

Zon2

 Gränsmarkering

Zon3

 Gränsmarkering

Zon4

 Gränsmarkering

Zon5

 Gränsmarkering

Zon6

 Gränsmarkering

 Gränsmarkering

 Gränsmarkering

 Övre gräns Gäddfiske

Här börjar den övre gränsen för Gäddfiske

 Parkering

 Parkering

 Parkering

 Parkering

Fishing areas nearby Torstorp-Vallby-Veddige samfällighetsförening

Lillesjön
Löftaån
Stora och lilla Hornsjön (Horredssjön), Helsjön mfl
Lygnern
Stora Neden, Furesjön, Gällarpesjön samt Gällsjön
Yasjön, Äntasjön och Stora Asjön
Skärsjön, Byasjön, Ottersjön, Älvasjön mfl

Affiliated fishing areas in Hallands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.