Viskan Samfällighetsförening TVV

Viskan (Kullagård, Åsbro)

Map legend
  Hallands län / Varberg municipality.

 Map points

 Parkering

 Parkering

 Parkering

 Parkering

 Övre gräns Gäddfiske

Här börjar den övre gränsen för Gäddfiske

 Gränsmarkering

Zon1

 Gränsmarkering

Zon2

 Gränsmarkering

Zon3

 Gränsmarkering

Zon4

 Gränsmarkering

Zon5

 Gränsmarkering

Zon6

 Nedre gräns Gäddfiske

Nedre gräns för Gäddfiske

 Vacation cottages

 Förlanda/Fjärås, Sweden with sauna

Fishing areas nearby Viskan Samfällighetsförening TVV

Löftaån
Lillesjön
Stora och lilla Hornsjön (Horredssjön), Helsjön mfl
Lygnern
Stora Neden, Furesjön, Gällarpesjön samt Gällsjön
Yasjön, Äntasjön och Stora Asjön
Skärsjön, Byasjön, Ottersjön, Älvasjön mfl

Affiliated fishing areas in Hallands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.