Kvarnbergsvattnets FVOF (Jämtland)

 • Maj image from Viken towards Skogsvika and Norway.
 • Outlet Lineage power plant.
 • Alamunken
 • Burn.
 • Assisted in the winter cold, -27.
 • Forest Vika.
 • Trout in shag
 • Chop vobbler
 • Nice chars from the woods
 • Spring Dry Scales - Burn
 • Pike the southern part of the Kvarnberg water
 • cOFFEE TIME
 • Autumn in Mon
 • Kvarnbergsvattens nursery
 

Kvarnbergsvattnet

  Jämtlands län / Strömsund Municipality.

The Kvarnberg water is a large lake in northern Jämtland.
It is about 3.5 miles and extends from Gäddede to the Norwegian border.
The water contains plenty of trout and char.


Fish species


Brown Trout

Plentiful

Char

Plentiful
 

Org ID: 1123, Area 1085

Kvarnbergsvattnets FVOF (Jämtland)

Fiskevårdsområdesförening.
Bedriver fiskevård inom hela Kvarnbergsvattnet.

Stödplanterar bågedeöring i bäckar och åar, ögonpunktad rom och fiskeyngel.

Kvarnbergsvattnet är reglerad med 10 m så det kan vara svårt och sjösätta båt i början på juni.

 


Contact persons

Sten-Arne Enarsson:
070 - 624 47 29

   
  

Fishing areas nearby Kvarnbergsvattnets FVOF (Jämtland)

Jormsjön m fl vatten
Frostviken
Fågelberget
Hotagen
St Brinnsjön

Affiliated fishing areas in Jämtlands län
 Your cart is empty.