Ryggens FVOF

 

Ryggen, Fäbosjön, Bosjön, Vargsjön mfl

  Dalarnas län / Falun and Säter Municipality.

We have planted trout in Ryggensjön and Fäbosjön.

It is permitted to carry a boat, floating boat or other aid, in all lakes except the back. This is due to the risk of cancerous infection

Other species of fish in the fisheries area include broccoli, roach, perch, pike, lake, elite.
Welcome to a wonderful experience in a scenic environment in the middle of between Falun and Hofors.


Fish species


Perch

Plentiful

Pike

Common

Roach

Common

Smelt

Normal
 

Org ID: 1041, Area 1004

Ryggens FVOF

Ryggens Fiskevårdsområdesförening

RFVOF bildades 1998.

Efter många och långa diskussioner mellan de i området ingående kommunerna, Falun, Hedemora och Säter kom en fiskerättsägandeutredning i gång i mitten av 90-talet. Lantmäteriet fann drygt 700 fiskerättsägare inom det tänkta området.

Från länsstyrelsens sida var det naturligt att tillfråga den sedan många år tillbaka, verkande, Ryggens fiskevårdsförening, om deltagande i planering och utredningsarbete. Arbetsnamnet under utredningen blev också RFVOF.

Varför bildades området?

Naturvårdsverket hade ett uppdrag från regeringen om att verka för att samtliga vatten där fiske kan utövas, skall vara åtkomliga för allmänheten. I uppdraget ingick att via länsstyrelserna dela in landet i mindre enheter –Fiskevårdsområden - där fiskerättsägarna genom områdesstyrelser fritt kan bestämma hur fisket skall bedrivas.

Som grund till stadgar för områdesföreningarna ligger några av länsstyrelsen formulerade paragrafer. Dessa paragrafer är allmängiltiga för hela landet. Föreningarna ges utöver detta ett stort utrymme att själva besluta om stadgar i övrigt. Krav finns på att områdesföreningen skall tillhandahålla och försälja fiskekort till fiskerättsägare, ortsbefolkning och allmänhet. Inom föreningen skall finnas personer som kan utöva tillsyn över att föreningens beslut om fiskets bedrivande efterlevs.

Intäkterna från fiskekortsförsäljningen går oavkortat tillbaka till förbättringar för fiskets bedrivande.


Contact persons

Lars Samuelsson, 070-6785821,

Mats O Morell, 070-5355541,  

Fishing areas nearby Ryggens FVOF

Hinsen-Logärdens fvof
Borgärdesströmmen, Aven samt delar av Seckan.
Lissjön (Hofors)
Vika FVOF
Tängerströmmen, Lambornsån, Balungen mfl

Affiliated fishing areas in Dalarnas län
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se