Yxningens FVO

 

Yxningen

  Östergötlands län / Åtvidaberg and Valdemarsvik Municipality.

Yxningen är en sjö i sydöstra Östergötland i skärningen mellan Skärkinds och Hammarkinds härader i Östergötland samt Norra Tjusts härad i Småland.

Sjön är känd för sin fina vattenkvalitet, med ett siktdjup på som mest sju meter. Största uppmätta sjödjup är 74 meter mellan gården Slottet och Lindholmen. Sjön sträcker sig tre mil från Yxnerum i nordväst till Fallingeberg i sydöst och mäter en mil i bredd mellan Gärdsnäs i syd och Säverum i norr. De cirka 90 öarna utgör en insjöskärgård, varför Yxningen är populär bland friluftsutövare. Sjöns yta är ca 31km² och är belägen 38m ö.h.

Sedan slutet av 1990-talet har sjön uppmärksammats för sin rikliga tillgång på fisk. Dock måste man vara medveten om att all öring som fångas i sjön måste återutsättas. Detta gäller oavsett fiskens skick. Den som bryter mot detta riskerar att få sina fiskeredskap (t.om sin båt) beslagtagna och förverkade.


Fish species


Perch

Common

Pike

Normal

Char

Normal

Salmon

Normal

gullspångslax

Burbot

Normal

Eel

Normal
 

Org ID: 94, Area 58

Yxningens FVO

Yxningen ligger i östra delen av Östergötland. Sjön är en klarvattensjö med stort siktdjup. I sjön finns ett naturligt bestånd av både röding och öring. En ramp i betong finns nedanför kursgården i Yxnerum. Vill man övernatta finns rum att hyra på kursgården, som även har ett "fishingcorner" för fiskeprat.


Contact persons

Peter Hultman, ordförande:

070-6903843

Håkan Nilsson, vice ordförande:

070-6027125

Anders Folkesson, sekreterare:

0722-300238  

Fishing areas nearby Yxningens FVO

Tjen
Strolångens FVOF
Bysjön (Vegalla)
Glupen, Parsen, Stora- och Lilla Mysingen mfl
Vindommen

Affiliated fishing areas in Östergötlands län
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se