Yxningens FVO

 

Yxningen

  Östergötlands län / Åtvidaberg och Valdemarsvik kommun.

Yxningen är en sjö i sydöstra Östergötland i skärningen mellan Skärkinds och Hammarkinds härader i Östergötland samt Norra Tjusts härad i Småland.

Sjön är känd för sin fina vattenkvalitet, med ett siktdjup på som mest sju meter. Största uppmätta sjödjup är 74 meter mellan gården Slottet och Lindholmen. Sjön sträcker sig tre mil från Yxnerum i nordväst till Fallingeberg i sydöst och mäter en mil i bredd mellan Gärdsnäs i syd och Säverum i norr. De cirka 90 öarna utgör en insjöskärgård, varför Yxningen är populär bland friluftsutövare. Sjöns yta är ca 31km² och är belägen 38m ö.h.

Sedan slutet av 1990-talet har sjön uppmärksammats för sin rikliga tillgång på fisk. Dock måste man vara medveten om att all öring som fångas i sjön måste återutsättas. Detta gäller oavsett fiskens skick. Den som bryter mot detta riskerar att få sina fiskeredskap (t.om sin båt) beslagtagna och förverkade.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 17 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)

Fiskarter


Abborre


Vanlig

Gädda


Normalt

Öring


Normalt

Fångstförbud hela året.

Röding


Normalt

Fångstförbud 15 sep-15 dec

Lax


Normalt

gullspångslax

Lake


Normalt

Ål


Normalt

Stensimpa


Normalt
 

Yxningens FVO

Yxningen ligger i östra delen av Östergötland. Sjön är en klarvattensjö med stort siktdjup. I sjön finns ett naturligt bestånd av både röding och öring. En ramp i betong finns nedanför kursgården i Yxnerum. Vill man övernatta finns rum att hyra på kursgården, som även har ett "fishingcorner" för fiskeprat.

Organisationsnummer: 802426-8842

Kundnummer: 94, Område: 58.

Kontaktpersoner

Tor Sandström, ordförande

0707 - 88 014 7

Peter Hultman,  vice ordförande:

0706 - 90 38 43

Charlotte Andersson, kassör

0702 - 43 54 70  

Fiskeområden i närheten av Yxningens FVO

Tjen
Strolångens FVOF
Bysjön (Vegalla)
Glupen, Parsen, Stora- och Lilla Mysingen mfl
Vindommen

Anslutna fiskeområden i Östergötlands län
 Din varukorg är tom.