Lilla Nömmens FVOF

Lillnömmen

Map legend
  Jönköpings län / Vetlanda municipality.

 Map points

 Fiskekortsförs.

 Stuga / Boende

 Stuga / Boende

Norra och Södra Annexet hyrs ut på Morsarvet av Sjöfälla. Var för sig, eller tillsammans. Se ytterligare information på www.hagerbonn.se.

Fishing areas nearby Lilla Nömmens FVOF

Nömmen
Norra Sandsjöns FVO
Skärvingen
Vallsjön
Södra Wixen
Gisshultasjön
Norra Vixen

Affiliated fishing areas in Jönköpings län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.Yttergränsen på detta fiskeområde kommer från myndigheternas tjänst fiskekartan.se.
 Your cart is empty.