Östra Nedsjöns FVO

Östra Nedsjön

Map legend
  Västra Götalands län / Bollebygd and Härryda municipality.

 Map points

 Badplats - Tubbared sand

Kommunal badplats med brygga. Observera att fiskeförbud gäller 150m från bäcken vid badplatsens södra ände.

 Fiskeförbud

Inom 150 meter från Tubbredsbäcken är det förbjudet att fiska.

 Hindås Camping

Camping med plats för tält, husvagn samt uthyrning av stugor.

 Hotel

Hjortviken

 Hotel

Hindåsgården

 Iläggningsplats

Lämplig iläggningsplats för mindre båtar. Går även att parkera bil och släp vid platsen.

 Parkering - Tubbared sand

 Vindskydd

Detta vindskydd går ej att nå med bil utan enbart till fots eller med båt.

 Bastukaret

 Tubbaredsbäckens utlopp

Fishing areas nearby Östra Nedsjöns FVO

Västra Nedsjön
Ömmern, Ören och Nären
Uspen, Lensjön
Tvärsjön
Sävelången, Lillelången
Färgensjöarna, Stora och Lilla Färgen
Vällsjön (Lerum)

Affiliated fishing areas in Västra Götalands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.