Östra Nedsjöns FVO

Teckenförklaring för kartan
  Västra Götalands län / Bollebygd och Härryda kommun.

 Kartpunkter

 Iläggningsplats

 Fiskeförbud

 Parkering - Tubbared sand

 Vindskydd

 Hindås Camping

 Hotel

 Hotel

 Badplats - Tubbared sand

 Bastukaret

 Tubbaredsbäckens utlopp

 Boenden i närheten

 Svanskog

 Härryda

 Hindås/Göteborg

Fiskeområden i närheten av Östra Nedsjöns FVO

Västra Nedsjön
Ömmern, Ören och Nären
Uspen, Lensjön
Tvärsjön
Sävelången, Lillelången
Färgensjöarna, Stora och Lilla Färgen
Ingsjöarna & Oxsjön

Anslutna fiskeområden i Västra Götalands län
 OBS - Områden som anges på iFiske är ungefärliga uppskattningar av hur verkligheten ser ut. För exakta kartor och gränser, kontakta närmaste länsstyrelse eller fiskvårdsföreningen direkt.
 Din varukorg är tom.