Östra Nedsjöns FVO

 

Östra Nedsjön

  Västra Götalands län / Bollebygd och Härryda kommun.

Östra Nedsjön är en unik sjö med ett ovanligt stort djup. Detta medför bland annat ett klart vatten, samt att fiskar som öring och röding finns i sjön.

Sjön är lättillgänglig och det är enkelt att lägga i båt. Förutom djup ner mot 80 meter i södra delen av sjön finns öar, vass, sandbankar och vikar med ett mycket varierat fiske i norra delen.


Fiskarter


Abborre


Normalt

Gädda


Normalt

Mört


Normalt

Nors


Normalt

Sutare


Normalt

Siklöja


Normalt

Öring


Lite

Röding


Sällsynt
 

Östra Nedsjöns FVO

Fisket i Östra Nedsjön förvaltas av Östra Nedsjöns Fiskevårdsområde.

Organisationsnummer: 202100-2361*

*Registerhållande myndighet (t.ex. en Länsstyrelse)
Kundnummer: 481, Område: 441.

Kontaktpersoner

Karl Nilsson
070 - 578 56 77

Facebook:
https://www.facebook.com/ostranedsjon/
  
  

Filer för nedladdning


Fiskeregler och djupkarta

Fiskeområden i närheten av Östra Nedsjöns FVO

Västra Nedsjön
Ömmern, Ören och Nären
Tvärsjön
Uspen, Lensjön
Storån Övre FVOF

Anslutna fiskeområden i Västra Götalands län
 Din varukorg är tom.