Ömmern, Ören & Närens FVOF

 

Ömmern, Ören och Nären

  Västra Götalands län / Alingsås kommun.

I fiskevårdsområdet ingår sjöarna Ömmern, Ören och Nären, vilka omfattar en total yta på 974 ha inkl. en del mindre sjöar. Tillrinningsarealen är 10900 ha. Ömmern, Ören och Nären är sjöar av varierande karaktär. Ömmern och Ören har klart vatten, medan Ören har mer humusfärgat vatten. Sjöarna är näringsfattiga, därmed varierar mängden fisk och dess tillväxt.

Ömmern som är den största av sjöarna och är en djup sjö med klart vatten. I sjön finns abborre och gädda i normal tillgång medan öring finns mer sparsam tillgång på. Då det finns siklöja i sjön så finns förutsättningarna för att fisken skall växa sig stor.

Ören och Nären är grundare och har även den normal tillgång på abborre och gädda.

Vi har ingen fångstbegränsning, men ber de som inte är glada i att äta upp sin fisk att återutsätta fångad fisk. Vi är tacksamma om de som får upp större fiskar rapporterar till oss, gärna med bild.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 14 år.

Fiskarter


Abborre


Normalt

Gädda


Normalt

Mört


Normalt

Öring


Lite

Sutare


Sällsynt

Ål


Sällsynt

Gärs


Sällsynt
 

Ömmern, Ören & Närens FVOF

Välkommen till Ömmern, Ören och Närens fiskevårdsområde!

Ömmerns Fiskeförening startade redan 1936. Fiskevårdsområdet bildades sedan 1985.

Föreningen har bland annat gjort lekförbättringar i Laxån i hopp om att öringstammen skall öka.

Stora utsättningar av öringsmolt har också skett under 1985 och 1985, men resultatet blev nedslående då återfångsten blev mindre än väntat.

Fiskevårdsområdet arbetar löpande för att upprätthålla tillgången på öringen.

Organisationsnummer: 802600-4005

Kundnummer: 529, Område: 489.

Kontaktpersoner

Rasmus Lindblad
0735 - 46 69 53

   
  

Fiskeområden i närheten av Ömmern, Ören & Närens FVOF

Färgensjöarna, Stora och Lilla Färgen
Östra Nedsjön
Sävelången, Lillelången
Västra Nedsjön
Uspen, Lensjön

Anslutna fiskeområden i Västra Götalands län
 Din varukorg är tom.