Trosa Amatörfiskeklubb

Trosaån

Map legend
  Södermanlands län / Trosa municipality.

 Map points

 Fiskeförbud mellan 15/9-15/6

Tureholmsviken: här fanns tidigare en höstfredning mellan 15 september till 31 december som fortfarande gäller. Gränser har uppdaterats. Nytt är vårfredning mellan 1 januari till 15 juni från pirarmar i Trosaån och utåt. Ett område längst in i gästhamnen är undantaget för att kunna härbärgera det årliga Trosametet.

 Fiske Trosaån

 Trosaån

 Trosaån.

 Fiskeförbud

 Fiskeförbud

 Fiskeförbud

 Fiskeförbud

 Fiskeförbud från villatomter

 Fiskeförbud från villatomter

 Fiskeförbud från villatomter

 Fiskeförbud från östra stranden

 Fiskeförbud i forsen nedan Trosa Kvarn

 Båtramp ABC-bryggorna

 Fiske förbjudet i och intill fiskpassagen

 Fiske förbjudet Trosa Kvarn

 Fiske förbjudet Vagnhärad

 Fiske förbjudet östra stranden

 Fiskeförbud

 Fiskeförbud från villatomter

 Fiskeförbud från villatomter

 Fiskeförbud från villatomter

 Höstfredning 15/9 - 31/12

 Vacation cottages

 Cottage - Holiday house in Trosa, Sweden near golf course

 Cottage - Holiday house in Trosa, Sweden with sea view

 Cottage - Holiday house in Trosa, Sweden with pool

 Cottage - Holiday house in Trosa, Sweden near golf course

Fishing areas nearby Trosa Amatörfiskeklubb

Malmsjön
Lilla och Långa Acksjön
Gnestaortens FVOF
Flaten, Uttran och Dånviken
Muskan, Fjättern
Del av sjön Uttran och Utterkalven
Svärtaån nedre

Affiliated fishing areas in Södermanlands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.