Trosa Amatörfiskeklubb

Trosaån

Teckenförklaring för kartan
  Södermanlands län / Trosa kommun.

 Kartpunkter

 Fiskeförbud mellan 15/9-15/6

Tureholmsviken: här fanns tidigare en höstfredning mellan 15 september till 31 december som fortfarande gäller. Gränser har uppdaterats. Nytt är vårfredning mellan 1 januari till 15 juni från pirarmar i Trosaån och utåt. Ett område längst in i gästhamnen är undantaget för att kunna härbärgera det årliga Trosametet.

 Fiske Trosaån

 Trosaån

 Trosaån.

 Fiskeförbud

 Fiskeförbud

 Fiskeförbud

 Fiskeförbud

 Fiskeförbud från villatomter

 Fiskeförbud från villatomter

 Fiskeförbud från villatomter

 Fiskeförbud från östra stranden

 Fiskeförbud i forsen nedan Trosa Kvarn

 Båtramp ABC-bryggorna

 Fiske förbjudet i och intill fiskpassagen

 Fiske förbjudet Trosa Kvarn

 Fiske förbjudet Vagnhärad

 Fiske förbjudet östra stranden

 Fiskeförbud

 Fiskeförbud från villatomter

 Fiskeförbud från villatomter

 Fiskeförbud från villatomter

 Höstfredning 15/9 - 31/12

 Boenden i närheten

 Trosa nära golfbana

 Trosa

 Gnesta nära golfbana

 Trosa nära golfbana

Fiskeområden i närheten av Trosa Amatörfiskeklubb

Malmsjön
Lilla och Långa Acksjön
Gnestaortens FVOF
Flaten, Uttran och Dånviken
Muskan, Fjättern
Del av sjön Uttran och Utterkalven
Svärtaån nedre

Anslutna fiskeområden i Södermanlands län
 OBS - Områden som anges på iFiske är ungefärliga uppskattningar av hur verkligheten ser ut. För exakta kartor och gränser, kontakta närmaste länsstyrelse eller fiskvårdsföreningen direkt.
 Din varukorg är tom.