Hjärtasjöns FVO

Hjärtasjön-Östersjön och Molången

Hjärtasjön-Östersjön och Molången är sjöar i förkastningar i norra delen av Tylöskogens skogsområde. Tillrinningsområdena till sjöarna utgörs i huvudsak av skogsmark och bebyggelsen runt sjöarna är sparsam. Stora delar av strandområdena kring Hjärtasjön är naturreservat (Kopparbergs Äng och Hjärtasjöns Skärgård). I sjöarna finns abborre, björkna, braxen, gädda, gärs, gös, lake, …

 Korsbergaortens FVO

Hjärtasjön, Sörasjön, mfl.

Korsberga and the lakes included in Korsbergaorten Fishing Area – Lake Hjärtasjön, Lake Sörasjön, Lake Kolgölen, Lake Kolsjön and Lake Nässjagölen - are located around 15 kilometres south from Vetlanda. Try to tempt the pikes of Hjärtasjön with a slowly fished pike fly close to the vegetation belts in the …

 Hjärtasjöns FVOF

Hjärtasjön, Skärsjön, Kroksjön mfl

Hjärtasjöns Fvof:s sjöar är belägna i en fantastisk vildmarksmiljö som erbjuder ett fiske i huvudsak efter gädda och abborre. Vacker omgivning och förekomst av storlom gör fisketuren i Hjärtsjön till en naturupplevelse .Alla sjöarna har goda bestånd av abborre, mört och gädda .Ca 40 minuter från Växjö …
 Your cart is empty.