Hjärtasjöns FVO

Hjärtasjön-Östersjön och Molången

Hjärtasjön-Östersjön och Molången är sjöar i förkastningar i norra delen av Tylöskogens skogsområde. Tillrinningsområdena till sjöarna utgörs i huvudsak av skogsmark och bebyggelsen runt sjöarna är sparsam. Stora delar av strandområdena kring Hjärtasjön är naturreservat (Kopparbergs Äng och Hjärtasjöns Skärgård). I sjöarna finns abborre, björkna, braxen, gädda, gärs, gös, lake, …
Mer information och fiskekort...

 Korsbergaortens FVO

Hjärtasjön, Sörasjön, mfl.

Ungefär en och en halv mil söder om vetlanda ligger Korsberga och de sjöar som upplåts av Korsbergaortens fiskevårdsområde - Hjärtasjön, Sörasjön, Kolgölen, Kolsjön och Nässjagölen. Försök att locka Hjärtasjöns vårgäddor till hugg med en långsamt infiskad gäddfluga utmed någon av sjöns vassar. Fiskarter Abborre, gädda, mört, braxen, sarv, sutare, …
Mer information och fiskekort...

 Hjärtasjöns FVOF

Hjärtasjön, Skärsjön, Kroksjön mfl

Hjärtasjöns Fvof:s sjöar är belägna i en fantastisk vildmarksmiljö som erbjuder ett fiske i huvudsak efter gädda och abborre. Vacker omgivning och förekomst av storlom gör fisketuren i Hjärtsjön till en naturupplevelse .Alla sjöarna har goda bestånd av abborre, mört och gädda .Ca 40 minuter från Växjö …
Mer information och fiskekort...
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se