Hjärtasjöns FVO

 

Hjärtasjön-Östersjön och Molången

  Örebro län / Askersund och Hallsberg kommun.

Hjärtasjön-Östersjön och Molången är sjöar i förkastningar i norra delen av Tylöskogens skogsområde.

Tillrinningsområdena till sjöarna utgörs i huvudsak av skogsmark och bebyggelsen runt sjöarna är sparsam. Stora delar av strandområdena kring Hjärtasjön är naturreservat (Kopparbergs Äng och Hjärtasjöns Skärgård).

I sjöarna finns abborre, björkna, braxen, gädda, gärs, gös, lake, löja, mört, ruda, sarv, sutare och hornsimpa. Amerikansk bäckröding finns uppströms och har även funnits i sjösystemet, liksom siklöja och ål. Möjlighet att lägga i båt finns vid Hjärtasjöns västra vik.

 

Hjärtasjöns FVO

Syftet med föreningens verksamhet är att fiskevård inom hela Hjärtasjöns fiskevårdsområde.

Föreningen förvaltar allt fiske inom området, dvs i Hjärtasjön, Östersjön och Molången samt rinnande vatten mellan dessa sjöar.

Organisationsnummer: 802600-9525

Kundnummer: 182, Område: 140.
  

Fiskeområden i närheten av Hjärtasjöns FVO

Hallsbergs SFK
Tisarens FVOF
Sottern
Årsjön, Holmsjön och Grönsjön
Avern, Bjurhultasjön, Björnhammarsjön mfl

Anslutna fiskeområden i Örebro län
 Din varukorg är tom.