Tisarens FVOF

  • Foto: Patrick Eliasson
 
  Örebro län / Askersund och Hallsberg kommun.

Omfattar sjön Tisaren. I sjön förekommer goda bestånd av abborre, gös och gädda, exempel på andra fiskarter är brax, björkna, lake, mört, sik, sutare m.fl. Sjön är ca 1 mil lång och 3 km på det bredaste ställen och är en så kallad spricksjö, med djupaste delarna längs den södra stranden, drygt 24 meter djup. De norra delarna håller grundare vatten på ca. 4-5 m med en hel del grynnor och öar. Gösen fiskas företrädesvis längs djupet vid södra land och de grynnor som finns mitt i sjön, abborre och gädda är allmänt förekommande.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 14 år.
 Barn under 15 år fiskar fritt med handredskap med samma bestämmelser som gäller på fiskekort, dvs fångsbegränsning med högst 3 gösar per dygn med minimimått på 50 cm etc.

Fiskarter


Gös


Rikligt

Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Mört


Normalt

Braxen


Normalt

Lake


Normalt

Sarv


Normalt

Sutare


Normalt

Gärs


Normalt

Siklöja


Normalt

Björkna


Normalt

Sik


Lite

Ruda


Lite
 

Tisarens FVOF

Organisationsnummer: 875700-6856

Föreningens syfte är att samordna fisket och fiskevården, att främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen med hänsyn tagen till de föreskrifter som gäller för fiskets utövande samt att upplåta fiske till allmänheten genom försäljning av fiskekort. Föreningens bildades 1982 och består av fastigheter med fiskerätt i sjön Tisaren.

Kundnummer: 595, Område: 555.

Kontaktpersoner

Lars Bäckman

070-2138441  
  

Fiskeområden i närheten av Tisarens FVOF

Lugnet, Säbylundssjön
Hjärtasjön-Östersjön och Molången
Årsjön, Holmsjön och Grönsjön
Skönnarbosjön, Holmasjön, Bredsjön mfl
Sottern

Anslutna fiskeområden i Örebro län
 Din varukorg är tom.