Kolsnaren-Virens FVOF

 

Kolsnaren och Viren

  Södermanlands län / Vingåker and Katrineholm Municipality.

Kolsnaren and Viren are lakes in Södermanland, Katrineholms and Vingåkers municipalities that are part of the Nyköpingsån water system. Kolsnaren is 12 km² and as deepest 12 m as it flows through Viren to Nyköpingsån.

In the lakes there are perch, pike, gazelle, eel, lake and implanted rainbow. Gossip and rainbow have been implanted continuously by the association in recent years.

Interest in sport fishing in the lakes has increased and we are selling more and more fishing licenses. This has caused us to cope with quite a number of fishery measures. Gossiping has taken place almost every year, we have also sat in the rainbow salmon.

In the lakes there is also a marina.

 Free fishing for children and adolescents up to the age of 17. (Special rules or exceptions may apply, Read more...)

Fish species


Perch

Common

Pike

Common

Zander

Common

Roach

Common

Eel

Few
 

Org ID: 117, Area 84

Kolsnaren-Virens FVOF

Logo Kolsnaren-Virens FVOF

Kolsnaren-Viren FVOF omfattar sjöarna Kolsnaren (areal:1147 ha) och Viren (1190 ha), som är belägna i västra Södermanland och ingår i Nyköpingsåns vattensystem.

Föreningen bildades år 1987 efter flera överklaganden och allehanda juridiska turer, stadfästes bildandet av Regeringsrätten år 1990. Vattenägarnas fiskerätt med allehanda redskap kvarstår oförändrat, alla fasta fiskeredskap måste dock vakas och märkas med fiskerättens nummer. Detta fiske sker dock i mycket begränsad omfattning.

Vi har sjökort där vi angett bottendjup, baserat på utförd djuplodning.

 


Contact persons

Ulf Löwenhielm:
0733-104318

 



  

Fishing areas nearby Kolsnaren-Virens FVOF

Tisnaren
Kalefjärden i Tisnaren
Aspen
Jungfrun
Svängbågen, Fläten, Abborregölen m fl vatten

Affiliated fishing areas in Södermanlands län
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se