Kolsnaren-Virens FVOF

 

Kolsnaren och Viren

  Södermanlands län / Vingåker och Katrineholm kommun.

Kolsnaren och Viren är insjöar i Södermanland, Katrineholms och Vingåkers kommuner som ingår i Nyköpingsåns vattensystem. Kolsnaren är 12 km² och som djupast 12 m och avrinner via Viren till Nyköpingsån.

I sjöarna finns abborre, gädda, gös, ål, lake och inplanterad regnbåge. Gös och regnbåge har inplanterats löpande av föreningen de senaste åren.

Intresset för sportfisket i sjöarna har ökat och vi säljer allt fler fiskekort. Det har gjort att vi orkat med ganska många fiskevårdande åtgärder. Inplantering av gös har skett nästan alla år, vid några tillfällen har vi även satt i regnbågslax.

I sjöarna finns också en småbåtshamn.

 

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 17 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)

Fiskarter


Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Gös


Vanlig

Mört


Vanlig

Ål


Lite
 

Kolsnaren-Virens FVOF

Logo Kolsnaren-Virens FVOF

Kolsnaren-Viren FVOF omfattar sjöarna Kolsnaren (areal:1147 ha) och Viren (1190 ha), som är belägna i västra Södermanland och ingår i Nyköpingsåns vattensystem.

Föreningen bildades år 1987 efter flera överklaganden och allehanda juridiska turer, stadfästes bildandet av Regeringsrätten år 1990. Vattenägarnas fiskerätt med allehanda redskap kvarstår oförändrat, alla fasta fiskeredskap måste dock vakas och märkas med fiskerättens nummer. Detta fiske sker dock i mycket begränsad omfattning.

Vi har sjökort där vi angett bottendjup, baserat på utförd djuplodning.

 

Organisationsnummer: 818501-1684

Kundnummer: 117, Område: 84.

Kontaktpersoner

Jakob Gustavsson
073 8035637

   

Filer för nedladdning


Kolsnaren-Fiskekarta.pdf

Fiskeområden i närheten av Kolsnaren-Virens FVOF

Tisnaren
Kalefjärden i Tisnaren
Aspen
Hunn, Erstorpesjön, Frogetorpesjön m fl vatten
Östjuten

Anslutna fiskeområden i Södermanlands län
 Din varukorg är tom.