Tisnaren Västra Fiskevårdsområde

 

Tisnaren

  Östergötlands län och Södermanlands län / Finspång kommun.

Tisnaren är en klarvattensjö som hyser bra bestånd av abborre, gädda och gös. Många gårdar tar sitt vatten direkt ur sjön - så ren är Tisnaren.

Möjligheten att fånga en troféfisk är god - abborre ett kilo, gädda en meter och gös fem kilo. De senaste två åren har gös på åtta och tio kilo tagits upp. Sjön är praktiskt taget outforskad vad gäller mete efter storbraxen och sutare m.m. - plats för den intresserade att ta för sig! Ål upp till 2,5 kilo har fångats. Gösen finns till största delen i de djupa delarna av sjön - ner till 22 meter - och har ökat i antal. Vertikalfisket efter pelagisk gös har börjat komma igång så smått. Annars är det mest trolling som gäller för gösjakten.

Minst tre fisketävlingar hålls varje år i Tisnaren - besök vår hemsida Tisnarens Västra Fiskevårdsområde för mer info, för den vetgirige finns för övrigt mycket att läsa på hemsidan.

Naturramp finns i Skedevi för den som vill ta med egen båt.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 16 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)

Fiskarter


Abborre


Vanlig

Mört


Vanlig

Nors


Vanlig

Gärs


Vanlig

Gädda


Normalt

Gös


Normalt

Varierar - medelvikt på spöfångad gös upp mot tre kilo.

Sarv


Normalt

Björkna


Normalt

Signalkräfta


Lite

Försämrats påtagligt senaste åren.

Braxen


Lite

Sik


Lite

Varierar.

Ruda


Lite

Lake


Lite

Sutare


Lite

Ål


Lite
 

Tisnaren Västra Fiskevårdsområde

Tisnarens västra fiskevårdsområdesförening bildades år 1989.

Tisnaren är på 3763 ha (37 km2) och fiskevårdsområdet omfattar de västra delarna av sjön på cirka 1800 ha. Sjön har hållit mal, men den sista lär ha fångats på 1930-talet.

Under senare år har föreningen planterat in ål för 150000 kr.

Organisationsnummer: 802414-6444

Kundnummer: 183, Område: 142.

Kontaktpersoner

Bo Pettersson
0702 - 59 14 25
  
  

Fiskeområden i närheten av Tisnaren Västra Fiskevårdsområde

Kalefjärden i Tisnaren
Hunn, Erstorpesjön, Frogetorpesjön m fl vatten
Östjuten
Kolsnaren och Viren
Hemsjön, Grässjön, Stensjön och Bjursjön

Anslutna fiskeområden i Östergötlands län

Anslutna fiskeområden i Södermanlands län
 Din varukorg är tom.