Skeingesjöns FVO

 

Skeingesjön och Helge Å (del av)

  Skåne län / Osby Municipality.
Vattnet finns i norra Skåne inom Hässleholms och Osby kommuner i en vacker och spännande historisk miljö, med bl a den åttakantiga borgruinen från 1100-talet.

En artrik sjö med flöden från Skånes största å Helgeån och biflöde från Vieån.

I sjön finns gös, abborre, gädda, sutare, ål, lake, färna, brax, faren m m.

En sjö med många större djuphålor och spännande vikar.
Plats för iläggning av båt finns i norra delen av sjön.

Fish species


Zope

Plentiful

Perch

Common

Pike

Common

Zander

Common

Roach

Common

Tench

Common

Chub

Normal

Eel

Few

Asp

Rare
 

Org ID: 326, Area 287

Skeingesjöns FVO

Skeingesjöns FVO är en aktiv ideell förening för fiskevården kring Skeingesjöns, Helgeåns och Vieåns vattensystem.

Vi följer miljöfrågor kring sjön och inplanterar kontinuerligt fisk. t ex gös för att stärka sjöns ekosystem och för ett breddat sportfiskeintresse.
Vi följer, med stort intresse, rekommendationer från länsstyrelsen, skogsstyrelsen och Helgeåns Vattenråd.


Contact persons

Thomas Schiff:
0451-77 21 16  
  

Fishing areas nearby Skeingesjöns FVO

Luhrsjön
Helge Å (Ryfors-Hästberga damm)
Örsjön-Lillasjön
Väglasjön, Vitasjön, Svartasjön
Tydingesjön, Kallsjön

Affiliated fishing areas in Skåne län
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se

455070
Issued permits
56854
Catch reports
662
Fishing areas