Skeingesjöns FVO

 

Skeingesjön och Helge Å (del av)

  Skåne län / Osby kommun.
Vattnet finns i norra Skåne inom Hässleholms och Osby kommuner i en vacker och spännande historisk miljö, med bl a den åttakantiga borgruinen från 1100-talet.

En artrik sjö med flöden från Skånes största å Helgeån och biflöde från Vieån.

I sjön finns gös, abborre, gädda, sutare, ål, lake, färna, brax, faren m m.

En sjö med många större djuphålor och spännande vikar.
Plats för iläggning av båt finns i norra delen av sjön.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 16 år.
 Måste ha med giltig legitimation

Fiskarter


Abborre


Vanlig

Mört


Vanlig

Gädda


Normalt

Gös


Normalt

Braxen


Normalt

Ruda


Normalt

Sarv


Normalt

Faren


Normalt

Björkna


Normalt

Sutare


Lite

Ål


Lite

Färna


Lite

Gärs


Lite

Mal


Lite

Lake


Sällsynt

Asp


Sällsynt
 

Skeingesjöns FVO

Logo Skeingesjöns FVO

Skeingesjöns FVO är en aktiv ideell förening för fiskevården kring Skeingesjöns, Helgeåns och Vieåns vattensystem.

Vi följer miljöfrågor kring sjön och inplanterar kontinuerligt fisk. t ex gös för att stärka sjöns ekosystem och för ett breddat sportfiskeintresse.
Vi följer, med stort intresse, rekommendationer från länsstyrelsen, skogsstyrelsen och Helgeåns Vattenråd.

Organisationsnummer: 802600-7842

Kundnummer: 326, Område: 287.

Kontaktpersoner

Sven Andersson
070 - 597 67 28   
  

Filer för nedladdning


Djupkarta

Fiskeområden i närheten av Skeingesjöns FVO

Luhrsjön
Helge Å (Ryfors-Hästberga damm)
Örsjön-Lillasjön
Väglasjön, Vitasjön, Svartasjön
Ballingslövssjön, Ottarpasjön

Anslutna fiskeområden i Skåne län
 Din varukorg är tom.