Skeingesjöns FVO

 

Skeingesjön och Helge Å (del av)

  Skåne län / Osby kommun.
Vattnet finns i norra Skåne inom Hässleholms och Osby kommuner i en vacker och spännande historisk miljö, med bl a den åttakantiga borgruinen från 1100-talet.

En artrik sjö med flöden från Skånes största å Helgeån och biflöde från Vieån.

I sjön finns gös, abborre, gädda, sutare, ål, lake, färna, brax, faren m m.

En sjö med många större djuphålor och spännande vikar.
Plats för iläggning av båt finns i norra delen av sjön.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 16 år.
 Måste ha med giltig legitimation

Fiskarter


Faren


Rikligt

Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Gös


Vanlig

Mört


Vanlig

Braxen


Vanlig

Sutare


Vanlig

Björkna


Vanlig

Ruda


Normalt

Sarv


Normalt

Färna


Normalt

Lake


Lite

Ål


Lite

Gärs


Lite

Mal


Lite

Asp


Sällsynt
 

Skeingesjöns FVO

Organisationsnummer: 802600-7842

Logo Skeingesjöns FVO

Skeingesjöns FVO är en aktiv ideell förening för fiskevården kring Skeingesjöns, Helgeåns och Vieåns vattensystem.

Vi följer miljöfrågor kring sjön och inplanterar kontinuerligt fisk. t ex gös för att stärka sjöns ekosystem och för ett breddat sportfiskeintresse.
Vi följer, med stort intresse, rekommendationer från länsstyrelsen, skogsstyrelsen och Helgeåns Vattenråd.

Kundnummer: 326, Område: 287.

Kontaktpersoner

Sven Andersson:
070 - 597 67 28   
  

Filer för nedladdning


Djupkarta

Fiskeområden i närheten av Skeingesjöns FVO

Luhrsjön
Helge Å (Ryfors-Hästberga damm)
Örsjön-Lillasjön
Väglasjön, Vitasjön, Svartasjön
Ballingslövssjön, Ottarpasjön

Anslutna fiskeområden i Skåne län
 Din varukorg är tom.