Luhrsjöns FVOF

 

Luhrsjön

  Skåne län / Hässleholm kommun.

Luhrsjön ligger i ett naturskönt område i norra Skåne mellan Hästveda och Farstorp ca 20 km norr om Hässleholm vid riksväg 23. Sväng av i Hästveda och kör mot Farstorp-Bjärnum så hittar du rätt!

Här finns bland annat: abborre, benlöja, braxen, björkna, gädda, gärs, gös, mört, ruda, sarv, sutare, siklöja, ål och kanske annat som lurar i djupet.
Luhrsjön har ett maxdjup på ca 12 meter och ett medeldjup på 3,9 m.
Strandlinjen är 13,6 km och ytan är på 3,43 kvadratkilometer och den befinner sig 55 meter över havet.
Båtisättnings-ramp finns vid Bubbarps-badet vid Luhrsjöns västra ände.

Luhrsjöbadets camping och servering vid sjöns östra ände har båtuthyrning, dock ej i fiskevårdsområdets regi (säsongsöppet).

Största inrapporterade gädda senaste åren vägde 11,2 kg och var 116 cm.
Största inrapporterade gös senaste åren vägde 9,2 kg och var 96 cm.
Hör av er till oss om ni fångar nåt trevligt värt att rapportera. Vi premierar största dokumenterade fångsten varje år med ett årskort för nästa år! Hör även gärna av er om andra tankar och funderingar om sjön.

Välkomna!

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 14 år.
 I sällskap med målsman skall målsman inneha fiskekort.

Fiskarter


Abborre


Vanlig

Det dyker upp stora över kilot emellanåt!

Gädda


Vanlig

Största inrapporterade senaste åren vägde 11,2kg

Gärs


Vanlig

Siklöja


Vanlig

Gös


Normalt

Största inrapporterade senaste åren vägde 9,2 kg

Mört


Normalt

Braxen


Normalt

Det finns 40-60 cm bjässar på flera kilo i sjön!

Ruda


Normalt

Sarv


Normalt

Sutare


Normalt

Ål


Lite

Signalkräfta


Sällsynt

Björkna


Sällsynt
 

Luhrsjöns FVOF

Föreningen skall arbeta för att bevara de naturvärden som finns i och kring Luhrsjön och vidtaga de åtgärder som krävs för att skydda och förbättra dessa.

Styrelsen arbetar för Luhrsjöns bästa och tar gärna emot idéer och förslag som kan vara till gagn för oss alla kring vår härliga sjö. Hör gärna av dig till någon av oss ifall du bär på någon fråga som du vill dryfta.

Organisationsnummer: 802440-3647

Kundnummer: 348, Område: 309.

Kontaktpersoner

Ordförande:
Kim Pettersson
0705 - 50 37 82

Vice ordförande:
Kristofer Brännström
0734 - 34 47 40

Mailkontakt till fiskevårdsområdet:

Båtuthyrning:
Luhrsjöbadens Servering o Camping  
  

Fiskeområden i närheten av Luhrsjöns FVOF

Ballingslövssjön, Ottarpasjön
Skeingesjön och Helge Å (del av)
Almaån (Övre)
Tydingesjön, Kallsjön
Bjärlången Dalsjön

Anslutna fiskeområden i Skåne län
 Din varukorg är tom.