Almaåns övre FVOF

 

Almaån (Övre)

  Skåne län / Hässleholm Kommun.
Almaåns övre fiskevårdsområdesförening hälsar er välkomna att fiska i Almåns övre del, vår sträcka av ån börjar vid Finjasjön och sträcker sig ner till Strömsfors och Brittedal (se kartan). Övre delen är ganska grund och lättåtkomlig, nedre delen är mer varierad och delvis svårare att komma till att fiska ifrån land pga skog och snår mm. Den som fiskar måste visa hänsyn enligt allemansrätten till boende vid ån och tex inte betäda bebyggda tomter och inte gå på besådd åkermark. Den som har gällande fiskekort har rätt att sportfiska med spö, inte med någon annan fiske metod. Markägare som är medlemmar i föreningen har rätt att fiska kräftor och sätta ut redskap som tex mjärdar.

De vanligaste fiskarna att fånga i ån är abborre, gädda, mört och löja , men det finns även öring, lake, sutare, karp, färna, lax mm. Almaån är rikskänd för sitt färnafiske, det är endast i Helgeåns vattensystem som det finns färna i Skåne. Färnan är ganska svår överlistad och inte speciellt talrik och ingen matfisk därför uppskattar vi om du släpper tillbaks eventuellt fångade färnor. I ån finns flera skyddsvärda fiskarter nämligen grönling, sandkrypare och ål även färna och vildlekande lax har ett visst skyddsvärde. Allt ålfiske i ån är förbjudet enligt lag. Det finns flera skyddsvärda musselarter i ån särskilt tjockskalig målarmussla som är rödlistad, så ta inte upp eller rör vid musslorna i ån. Även i övrigt är alla skyldiga att visa hänsyn till djur och natur i och kring ån.

I Almaån i sin helhet finns två vattenkraftverk nämligen i Brittedal och Spånga bägge har laxtrappor.Det finns flera dämmen och kvarndammar i ån den översta vid Mölleröd reglerar Finjasjöns vattenstånd ,längre ner i ån finns Algustorps mölla, Eka mölla och Laxbro mölla. Ett mindre antal havsöringar och laxar vandrar upp i Almaån varje år förbi alla hindren och leker i åsystemet. I ån men särskilt i tillflödena finns ett mindre bestånd av stationär öring, planer finns på att försöka få bort vandringshinder i tillflödena för att öka beståndet. Om du fångar något intressant i ån tex stor fisk eller ovanlig art så hör av dej till oss i styrelsen . God fiskelycka och en trevlig naturupplevelse önskar styrelsen er alla.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 17 år. (Speciella regler eller undantag kan förekomma, Läs mer...)

Fiskarter


Abborre

Rikligt

Mört

Vanlig

Gädda

Normalt

Färna

Normalt

Gärs

Normalt

Björkna

Normalt

Öring

Lite

Braxen

Lite

Lake

Lite

Sutare

Lite

Ål

Lite

Gös

Sällsynt

Havsöring

Sällsynt

Lax

Sällsynt

Id

Sällsynt

Sarv

Sällsynt

Gräskarp

Sällsynt

Karp

Sällsynt

Fjällkarp

Sällsynt
 

Almaåns övre FVOF

Almaåns övre fiskevårdsområdesförening förvaltar fisket i Almåns övre del. Denna sträcka av ån börjar vid Finjasjön och sträcker sig ner till Strömsfors och Brittedal. Föreningen skall arbeta för att bevara de naturvärden som finns i och kring Almaån och vidtaga de åtgärder som krävs för att skydda dessa.

Kundnummer: 309, Område: 272.

Kontaktpersoner

Rune Karlsson:
073 - 745 37 54   

Fiskeområden i närheten av Almaåns övre FVOF

Finjasjön
Ballingslövssjön, Ottarpasjön
Bjärlången Dalsjön
Luhrsjön
Brännvinsdammen, Vinneå

Anslutna fiskeområden i Skåne län
 Din varukorg är tom.