Bjärlången-Dalsjöns FVOF

 

Bjärlången Dalsjön

  Skåne län / Hässleholm kommun.

Övre och Nedre Bjärlången samt Dalsjön är två sjöar som gränsar till Bjärnums östra del. Bjärnum ligger ca 2 mil norr om Hässleholm på väg 117 mot Markaryd.

Både Bjärlången och Dalsjön erbjuder fint fiske. Fiskarter som finns i sjöarna är gädda, abborre, sutare, mört, och braxen samt sparsamt med gös. Dalsjön är även känd för sin karp.

Naturen kring sjöarna är mycket omväxlande och spännande med småbackig terräng, omväxlande öppen hagmark och löv/barrskog. Bra stigar finns runt sjöarna (se upp för nötkreatur på västra sidan om Övre/Nedre Bjärlången och vid Dalsjöns sydvästra del).

Det finns bord med bänkar på några ställen runt sjön.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Endast mete
 Endast med met- och kastpsö

Fiskarter


Abborre


Vanlig

Gädda


Normalt

Mört


Normalt

Braxen


Normalt

Sutare


Normalt

Karp


Lite

Dalsjön

Gös


Sällsynt
 

Bjärlången-Dalsjöns FVOF

Bjärlången Dalsjön FVOF har ca 200 medlemmar och en styrelse med 5 ledamöter och 3 suppleanter.
Styrelsen svarar bl a för fiskebefrämjande åtgärder i och kring sjöarna samt försäljning av fiskekort, men också för att genomföra årsmötets beslut i övrigt.

 

Organisationsnummer: 202100-2346*

*Registerhållande myndighet (t.ex. en Länsstyrelse)
Kundnummer: 830, Område: 790.

Kontaktpersoner

Björn Åström
0706 - 89 56 02
  
  

Fiskeområden i närheten av Bjärlången-Dalsjöns FVOF

Vittsjö Nya FVOF
Almaån (Övre)
Vesljungasjön
Luhrsjön
Ballingslövssjön, Ottarpasjön

Anslutna fiskeområden i Skåne län
 Din varukorg är tom.