Sveaskogs Ädelfiske

Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten

Map legend
  Dalarnas län, Västmanlands län and Örebro län / Lindesberg, Skinnskatteberg and Smedjebacken municipality.

 Map points

 Abborrtjärn P&T flugfiske (rosa vatten)

 Båtramp

Naturramp

 Båtramp

Natur ramp

 Båtramp

Naturramp

 Båtramp

Naturramp

 Båtramp

Naturramp

 Båtramp

Naturramp

 Båtramp

Naturramp

 Camping

 Camping

 Camping

 Fiskeförbud

 Fiskeförbud

 Fiskeförbud

 Fiskeförbud

 Fiskeförbud

 Fiskeförbud

 Hedströmmens regnbågsfiske Väg 233 - Nyhammardammen - rosa vatten

 Hedströmmens öringfiske - Nyhammar dammen – Nedre Borgfors

Inplanterad öring, sträckan har fiskeförbud 1/10-31/12.

 Hedströmmens öringfiske - Område Nedre Borgfors - rosa vatten

 Hedströmmens öringfiske - Område Ribäcken - rosa vatten

 Hedströmmens öringfiske - Område Stockforsen - rosa vatten

 Information

 Information

 Mellantjärn P&T (Rosa vatten)

 Mellantjärn P&T flugfiske (rosa vatten)

 Mellersta Långtjärn P&T (röda vatten)

 Nedre Långtjärn P&T (röda vatten)

 Parkering

 Parkering

 Parkering

 Parkering

 Parkering

 Parkering

 Parkering

 Parkering

 Parkering

 Parkering

 Parkering

 Parkering

 Parkering

 Parkering

 Parkering

 Parkering

 Parkering

 Parkering

 Parkering

 Parkering

 Parkering

 Parkering

 Parkering

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rågåstjärn P&T (röda vatten)

 Stuga / Boende

 Tillgänglighetsanpassad fiskeplats

 Tillgänglighetsanpassad fiskeplats

 Toalett

 Toalett

 Toalett

 Toalett

 Toalett

 Toalett

 Toalett

 Toalett

 Toalett

 Toalett

 Toalett

 Toalett

 Toalett

 Toalett

 Västra Skälsjön Kvoterat vatten (Gröna vatten)

Västra Skälsjön - Endast Catch and release fiske efter öring och röding - Endast flugfiske från Båt el. Flytring

 Östra Skälsjön Kvoterat vatten (Gröna vatten)

Östra Skälsjön - Endast Catch and release fiske efter öring och röding - Endast flugfiske från Båt el. Flytring

 Övre Långtjärn P&T (röda vatten)

 Gröna vatten: Västra Skälsjön (Förhandsbokning)

 Gröna vatten: Östra Skälsjön (Förhandsbokning)

 Krampensjöarnas Ädelvatten

 Malingsbo Kloten Ädelvatten

 Rosa vatten/Flugfiske: Abborrtjärnen

 Rosa vatten/Flugfiske: Hedströmmen

 Rosa vatten/Flugfiske: Mellantjärnen

 Röda vatten/P&T Lilla Djurlången

 Rött vatten/P&T Långatjärnarna

 Rött vatten/P&T Rågåstjärnen

 Vacation cottages

 Cottage - Holiday house in Ludvika, Sweden with sauna

 Cottage - Holiday house in Kopparberg, Sweden

 Cottage - Holiday house in Kopparberg, Sweden with lake view

Fishing areas nearby Sveaskogs Ädelfiske

Naturvatten Malingsbo-Kloten
Tattartjärn, Norstjärn, Ljustjärn
Kolbäcksån (Put and Take)
Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar
Hjulstockviken
Haggen, Saxen, Snösjön m fl sjöar
Ädelfiskevatten Krampensjöarna

Affiliated fishing areas in Dalarnas län

Affiliated fishing areas in Västmanlands län

Affiliated fishing areas in Örebro län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.