Skillingmarks FVOF

Askesjön, Björkelången, Långtjärn Boda m.fl

Map legend
  Värmlands län / Eda municipality.

 Map points

 Bunästjärn, Bergerud

Fint bestånd av Abborre och Öring, Något besvärligt att kasta från stränderna

 Horntjärn, Bön

utmärkta bestånd Abborre och Öring. Dyig botten

 Långtjärn, Boda

Put and take-vatten med Regnbåge. Här finns även Abborre och möjligen Gädda

 Skuttjärn, Gunnerud

Mycket god förekomst av Gädda, men även Abborre

 Sticktjärn

Utmärkt Abborre- och Öringvatten. Kastvänliga stränder.

Fishing areas nearby Skillingmarks FVOF

Vadjungen, Hemsjön, Kölaälven m fl vatten
Östen, Strömmersjön mfl
Lersjöarna, Haraldstjärnet mm.
Rinnen, Hålevattnet, Mossjön m fl vatten
Yxesjöarna, Mjögesjöarna m fl vatten
Hugn, Kölaälven, Vrångsälvens mynning, Mörttjärnet
Töck, Hurrsjöarna mfl

Affiliated fishing areas in Värmlands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.