FVO = Fiskevårdsområde, FVOF = Fiskevårdsområdesförening och FVF=Fiskevårdsförening. Det finns cirka 2 000 fiskevårdsområden i Sverige. Alla har egna fiskekort och lokala regler.
Läs mer... →
 Hittade 642 resultat som matchade din sökning. Visa på karta.

Bullarens FVOF

Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen.

Bullaresjöarna är Bohusläns största sjöar och uppfyller 30 km av den 10 mil långa sprickdal som sträcker sig från Halden vid Idefjorden i norr till Gullmarsfjorden i söder. Norra Bullaresjön är med sina 39 meter en av de djupaste sjöarna i länet. Södra Bullaresjön har ett största djup av …
 Abborre  Gädda  Öring  Braxen 
 Lax  Mört  Sik  Sarv 
 Ål  Löja/Benlöja  Nors  Siklöja 

Åreälvens Nedre kortfiskeområde

Åreälvens Nedre kortfiskeområde

Åreälvens Nedre kortfiskeområde är ett samarbete mellan Helgesjöns FVOF, Litens Västra FVOF och Undersåkersälvens FVOF. Kortfiskeområdet erbjuder ett gemensamt sportfiskekort (separata kort för varje enskilt fiskeområde kan fortfarande köpas). Kortfiskeområdet ligger centralt i Åre kommun, naturskönt och lättillgängligt. Åreälven tillhör Natura 2000-område och är skyddat från vattenkraftsutbyggnad, området kring …
 Abborre  Gädda  Öring  Harr 
 Röding  Sik  Kanadaröding 

Östhammarsfjärdarnas FVOF

Östhammarsfjärdens

Östhammars FVOF erbjuder totalt ca 1390 ha fiskevatten till intresserade sport- och fritidsfiskare .Vi önskar dig en trivsam fiskefärd i våra vatten .Kontrollera att du är på rätt sida om fiskevattengränsen .Använd flytväst och se till att ha läst våra fiskeregler .OBS FISKEFÖRBUD MED NÄT OCH FASTA REDSKAP SAMT …
 Abborre  Gädda  Gös  Braxen 
 Mört  Id  Lake  Ruda 
 Sarv  Sutare  Ål  Björkna 
 Löja/Benlöja  Nors  Gärs  Sill / Strömming 

Hålteby-Rinnens FVOF

Rinnen, Hålevattnet, Mossjön m fl vatten

Hålteby-Rinnens Fvof har hela 25 fiskbara vatten där de största är Rinnen, Mossjön, Eketjärn, Långevattnet, Hålevattnet och Rövattnet. I området finns mycket vacker natur med flertalet naturreservat. De vanligaste fiskarterna är gädda, abborre, mört och öring. Stora möjligheter finns för fiske i ostörda vatten högt uppe på skogarna i Hålteby-Rinnens …
 Abborre  Gädda  Regnbåge  Öring 
 Röding  Braxen  Mört  Id 
 Lake  Ruda  Ål  Björkna 
 Löja/Benlöja  Nors  Gärs 

Vika FVOF

Vika FVOF

Vika FVOF förvaltar bland annat delar av Runn, Vikasjön, Lilla Lönnvattnet, Stora Acktjärn och Mörttjärn (se fiskekarta för samtliga vatten). Vika FVOF är beläget strax söder om Falun i hjärtat av Dalarna. Här finns ett brett utbud av fiskemöjligheter så väl för trollingfiskaren som för den inbitne flugfiskaren. Runns …

Hönshyltefjordens nya FVOF

Hönshyltefjorden m fl vatten

Hönshyltefjordens FVOF består av Hönshyltefjorden, Granödammen och en liten del av Mörrumsån, samt Kuppersjön, Kuppergylet och Hönshyltegöl. Sjöarna är fiskrika med många arter som gädda, abborre, gös, mört, björkna, sutare, benlöja, brax, sarv, lake, ål och sandkrypare. Medeldjupet i sjön är 2,5m och som djupast 16m. Ytan är ca: …
 Abborre  Gädda  Gös  Braxen 
 Lake  Ruda  Sarv  Sutare 
 Ål  Björkna  Löja/Benlöja  Gärs 

Klarälven-Löved FVOF

Klarälven-Löved FVOF

Klarälven-Löved FVO är Klarälven söder om Forshagaforsens FVO, vid Skivudden och söderut till Nedre Klarälvens FVO. Se karta: https://www .ifiske .se/karta-klaralven-loved-fvof .htm …
 Gädda  Öring  Harr  Lax 

Säters FVOF

Säter

Säters fvof erbjuder flera spännande fiske- och naturupplevelser på gång- och cykelavstånd från centralorten och Säters Camping. Sjöfiske dominerar men fiske i vattendrag, med Ljusterån och en sträcka av Dalälven som mest värdefulla, är utflyktslokaler som uttöver fisket bjuder på fina naturupplevelser. I dessa vatten kan öring (Ljusterån och …
 Abborre  Gädda  Gös  Regnbåge 
 Öring  Harr  Braxen  Mört 
 Id  Lake  Sik  Ruda 
 Sarv  Sutare  Ål  Signalkräfta 
 Flodkräfta  Björkna  Löja/Benlöja  Stensimpa 
 Nors  Gärs  Siklöja  Stäm 

Uvasjöns FVOF

Uvasjön

Fiskevatten i ett naturskönt område med god tillgång av gädda, gös och abborre. Nyanlaggd båtiläggningsplats finns, se hemsida, uvasjonsfvof .se. Uvasjön är en vacker 150 ha stor skogssjö belägen vid Fröseke i Uppvidinge kommun, på gränsen mellan Kronoberg och Kalmar län. Till Nybro är avståndet 30 km, till Växjö 80 …
 Abborre  Gädda  Gös  Braxen 
 Mört  Sutare  Ål  Signalkräfta 

Alarpasjöarnas FVOF

Alarpasjöarnas FVOF

Välkommen att fiska i Alarpasjöarnas fiskevårdsområde. Området omfattar sjöarna Bredsjön, Agnsjön, Kroksjön och Lillesjön. Sjöarna är relativt grunda och har bra gäddfiske samt rikliga bestånd av mört och braxen. Trots att sjöarna är små och grunda fångas ofta fina gäddor. Gädda över sex-sju kilo fångas frekvent och är en …
 Abborre  Gädda  Braxen  Mört 
 Lake  Sutare  Ål 

Gräsmångens FVOF

Gräsmångens FVOF

Gräsmångens FVOF omfattar sjön Gräsmången, samt i norra delen Kalven och Skärgesälven .Den är belägen inom fyra kommuner, Hagfors, Karlstad samt smärre delar av Forshaga och Munkfors Kommuner .Sjön omges av skogsmarker; vattnet är svagt brunfärgat av humusämnen .Till stor del stenbotten med några grynnor .Vass och annan vattenvegetation förekommer …
 Abborre  Gädda  Öring  Mört 
 Lake  Ål  Löja/Benlöja  Siklöja 

Ottsjö FVOF

Ottsjön, Offsjön m fl vatten

Ottsjö FVO ligger mitt i den jämtländska fjällvärlden inbäddad mellan fjäll, skog och sjö. Ottsjö FVO ligger 25 km från Åre. Området bjuder på ett varierande sportfiske i fjäll- och vildmarksmiljö. Från mete i mindre åar och bäckar till fint flugfiske i strömmande vatten. Ottsjön bjuder på ett bra …
 Öring  Harr  Röding 

Ovanåkers FVOF

Ovanåkers FVOF

Ovanåkers FVOF förvaltar vattnen i de mellersta delarna av Ovanåkers kommun med tätorten Edsbyn i söder. Naturen består av typiska hälsingska milsvida skogar och vatten med bestånd av öring, röding, harr och ett stort antal där det finns chans på grov gädda och abborre. Inom området finns även ett …
 Abborre  Gädda  Gös  Regnbåge 
 Öring  Harr  Röding  Braxen 
 Mört  Bäckröding  Id  Lake 
 Sik  Ruda  Sarv  Ål 
 Signalkräfta  Löja/Benlöja  Gärs  Mal 

Grimnäs-Landsomfjärdens FVOF

Revsundssjön, Grimnäsfjärden m fl vatten

Fiskevårdsområdet omfattar norra Revsundssjön med kringliggande sjöar och tjärnar. Revsundssjön är sjö med god tillgång på fisk med många arter, ligger lättåtkomlig från väg E14 .Goda övernattningsmöjligheter finns på Camp Viking Gällö. Vi har även Turistfiskekortet gemensamt tillsammans med Revsundssjöns Södra FVOF och Övre Gimåns FVOF . …
 Abborre  Gädda  Öring  Harr 
 Röding  Mört  Lake  Sik 
 Ål  Flodkräfta  Siklöja 

Nyckelvattnets FVOF

Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten

Välkommen till Nyckelvattnets FVOF. UPPDATERAD 2022-12-04 ____________________________________ Tyvärr måste vi meddela att det inte blir någon fisk utsatt för den kommande vinterfisket (röding) Orsaken är att en av våra fiskodlare drabbats av sjukdom,odlingen är idag sanerad och produktionen är delvis uppstartad igen ,vi fick tag på en ny leverantör men …
 Abborre  Gädda  Öring  Röding 
 Din varukorg är tom.