Bureälvens Övre FVO

 

Burträsket, Neboträsket, Ljusvattnet m fl vatten

  Västerbottens län / Skellefteå Municipality.

The Bure River water system is one of the few fishing waters in Västerbotten where the geese occur in relatively abundant quantities, and attain known weights over 6 kg.

Other species of interest in sport fishing are pike, perch, bream and roach, moor and lake.

 This area has one or more fishing spots available for disabled. For more information, please contact Bureälvens Övre FVO.

Fish species


Perch

Plentiful

Pike

Plentiful

Zander

Plentiful

Roach

Plentiful

Common bream

Plentiful

Crucian carp

Plentiful

Grayling

Common

Crayfish

Common

Smelt

Normal

Burbot

Normal
 

Org ID: 1168, Area 1130

Bureälvens Övre FVO

Fiskevårdsområdet ligger 45 km sydväst om Skellefteå, området ansluter runt övre Bureälvens sträckning i nordvästlig riktning. Den fiskart som utmärker fiskeområdet mest, är det starka beståndet av gös som finns i sjön Burträsket, Neboträsket, Bodträsket samt i direkt anslutande vatten.


Contact persons

Anders Öhlund:
070 - 531 17 08

Johnny Enmark:
070 - 643 87 74  

Fishing areas nearby Bureälvens Övre FVO

Skellefteälven, Krångbäcken, Hästbäcken
Skellefteälven (Skellefteå stadskärna)
Nedre Bureälven
Ungdomsfiskekortet Skellefteå kommun
Tvärträsket och St. Blåbergsträsket

Affiliated fishing areas in Västerbottens län
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se