Bureälvens Övre FVO

 

Burträsket, Neboträsket, Ljusvattnet m fl vatten

  Västerbottens län / Skellefteå kommun.

Bureälvens vattensystem är ett av få fiskevatten i Västerbotten där gösen förekommer i relativt rikligt mängd, samt uppnår kända vikter över 6 kg.

Övriga arter intressanta för sportfiske är gädda, abborre, braxen samt mört, löja och lake.

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Bureälvens Övre FVO.

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Rikligt

Gös


Rikligt

Mört


Rikligt

Braxen


Rikligt

Ruda


Rikligt

Harr


Vanlig

Öring


Normalt

Nors


Normalt

Lake


Normalt
 

Bureälvens Övre FVO

Logo Bureälvens Övre FVO

Fiskevårdsområdet ligger 45 km sydväst om Skellefteå, området ansluter runt övre Bureälvens sträckning i nordvästlig riktning. Den fiskart som utmärker fiskeområdet mest, är det starka beståndet av gös som finns i sjön Burträsket, Neboträsket, Bodträsket samt i direkt anslutande vatten.

Organisationsnummer: 894700-5131

Kundnummer: 1168, Område: 1130.

Kontaktpersoner

Anders Öhlund
070 - 531 17 08

Johnny Enmark
070 - 643 87 74  

Fiskeområden i närheten av Bureälvens Övre FVO

Ragvaldsträsk, Gärdsmarkträsket, Gummarksträsket
Kvistforsens
Rickleån Övre
Skellefteälven, Krångbäcken, Hästbäcken
Skellefteälven (Skellefteå stadskärna)

Anslutna fiskeområden i Västerbottens län
 Din varukorg är tom.