Bureälvens Övre FVO

 

Burträsket, Neboträsket, Ljusvattnet m fl vatten

  Västerbottens län / Skellefteå Kommun.

Bureälvens vattensystem är ett av få fiskevatten i Västerbotten där gösen förekommer i relativt rikligt mängd, samt uppnår kända vikter över 6 kg.

Övriga arter intressanta för sportfiske är gädda, abborre, braxen samt mört, löja och lake.

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Bureälvens Övre FVO.

Fiskarter


Abborre

Rikligt

Gädda

Rikligt

Gös

Rikligt

Mört

Rikligt

Braxen

Rikligt

Ruda

Rikligt

Harr

Vanlig

Öring

Normalt

Nors

Normalt

Lake

Normalt
 

Bureälvens Övre FVO

Organisationsnummer: 894700-5131

Fiskevårdsområdet ligger 45 km sydväst om Skellefteå, området ansluter runt övre Bureälvens sträckning i nordvästlig riktning. Den fiskart som utmärker fiskeområdet mest, är det starka beståndet av gös som finns i sjön Burträsket, Neboträsket, Bodträsket samt i direkt anslutande vatten.

Kundnummer: 1168, Område: 1130.

Kontaktpersoner

Anders Öhlund:
070 - 531 17 08

Johnny Enmark:
070 - 643 87 74  

Fiskeområden i närheten av Bureälvens Övre FVO

Ragvaldsträsk, Gärdsmarkträsket, Gummarksträsket
Rickleån Övre
Skellefteälven, Krångbäcken, Hästbäcken
Skellefteälven (Skellefteå stadskärna)
Nedre Bureälven

Anslutna fiskeområden i Västerbottens län
 Din varukorg är tom.