Skellefteå Södra FVOF

 

Ragvaldsträsk, Gärdsmarkträsket, Gummarksträsket

  Västerbottens län / Skellefteå kommun.

Skellefteå södra FVO förvaltar fisket i ett tiotal sjöar och tjärnar inom Gärdsmark, Gummark och Ragvaldsträsk byalag.

De fem största sjöarna är Gärdsmarksträsket, Gummarksträsket, Hemvattnet, Västträsket och Ragvaldsträsket.
Sjöarna har bra PH-värden, är relativt näringsrika och har därmed stor produktion av fisk. Fiskarterna är de för området vanliga, gädda, abborre, mört, braxen och lake. Alla sjöarna är ett bra fiske på abborre och gädda,

Ragvaldsträsket har även ett fint bestånd av gös.

För intresserade av fiske på stor vitfisk, bör Gummarksträsket vara riktigt intressant med sin rika tillgång på stor braxen. 

 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 17 år.

Fiskarter


Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Gös


Vanlig

Ragvaldsträsk, Gärdsmark

Mört


Vanlig

Braxen


Normalt

Lake


Normalt
 

Skellefteå Södra FVOF

Organisationsnummer: 894702-0882

Kundnummer: 3012, Område: 3013.

Kontaktpersoner

Tommy Engström
070 - 637 62 71  

Filer för nedladdning


Invasiva arter information

Fiskeområden i närheten av Skellefteå Södra FVOF

Kvistforsens
Skellefteälven (Skellefteå stadskärna)
Ungdomsfiskekortet Skellefteå kommun
Burträsket, Neboträsket, Ljusvattnet m fl vatten
Nedre Bureälven

Anslutna fiskeområden i Västerbottens län
 Din varukorg är tom.